รายชื่อสมาชิกสมาคมฯ
โรงเรียน ที่อยู่ โทรศัพท์
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมถ์ฯ 90 หมู่ 2 ท่าตลาด สามพราน นครปฐม 73110 034-311278 แฟกซ์ 034-311684
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 753 ถนนมิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 -
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 289 หมู่ 5 หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 -
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 600 ถนนสรรพสิทธิ์ ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 -
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม หมู่ 2 หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 34000 -
โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110 -
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ในเมือง เมือง นครพนม 48000 -
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 36 หมู่ 13 แม่อ้อ พาน เชียงราย 57120 -
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 99 หมู่ 4 ถนนรอบเมือง หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 -
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 135 หมู่ 1 ถนนตรัง-ปะเหลียน สุโสะ ปะเหลียน ตรัง 92120 -
โรงเรียนวรนารีเฉลิม ถนนชลาทัศน์ บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 -
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 93130 -
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 147 หมู่ 16 กำแมด กุดชุม ยโสธร 35140 -
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 500 หมู่ที่ 24 ขามใหญ่ เมือง อุบลราชธานี 3400 -
โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ หมู่ 6 ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 49130 -
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 274 หมู่ 2 บ้านภูมิซรอล เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 -
โรงเรียนห้วยยางศึกษา 60 หมู่ 8 ห้วยยาง แกลง ระยอง 21110 -
โรงเรียนโนนกอกวิทยา 145 หมู่ 2 บ้านนกเจ่า โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120 -
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม หมู่ 5 ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240 -
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต หมู่ 11 บ้านเมืองปัก เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา 30150 -
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ถนนชัยภูมิ - บ้านเขว้า ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 -
โรงเรียนหนองบัวแดง 375 หมู่ 9 ถนนศุภวงษ์รำลึก หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210 -
โรงเรียนสิรินธร 360 ถนนเทศบาล 1 ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 -
โรงเรียนสูงเนิน 644 หมู่ 1 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 -
โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ หมู่ 1 บ้านสงเปลือย เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี 41370 -
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม - หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120 -
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 53/11 หมู่ 4 ซอยรามจิตร 1 ถ.สงขลา-นาทวี จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา 90000 -
โรงเรียนบ้านหัสคุณ หมู่ 7 บ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 93190 -
โรงเรียนห้วยศรีเกษร หมู่ 7 ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 93210 -
โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ถนนสงขลา - นาทวี หมู่ที่ 4 เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา 90000 -
โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา 14/3 ซอย 1 ประชาธิปัตย์ - หาดใหญ่ สงขลา 90110 -
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 51 ถนนจันทคาร ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 -
โรงเรียนบ้านนาสาร ถนนเหมือนทวด นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120 -
โรงเรียนหอวังปทุมธานี - - เมือง ปทุทธานี 12000 -
โรงเรียนบ้านโนนเมือง - - นากลาง หนองบัวลำภู 39170 -
โรงเรียนชุมแพศึกษา 167 ถนนมลิวรรณ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130 -
โรงเรียนอนุกูลนารี - กาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 -
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน - วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 86110 -
โรงเรียนเชียรใหญ่ - - เชียงใหญ่ นครศรีธรรมราช 80190 -
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ - ผาสุก เมือง อุตรดิตถ์ 53000 -
โรงเรียนสามหมอโนนทัน 108 ม.1 โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160 -
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ - - บัว น่าน 55120 -
โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม - หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 -
โรงเรียนกุยบุรีวิทยา - - กุยบุรี ประจวบคิรีขันธ์ 77150 -
โรงเรียนบ้านหนองยาว - ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180 -
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี - - บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150 -
โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 110 จันดม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 31250 -
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ - - เมือง ระยอง 21000 -
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 8 ถนนหนองจิก สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 96000 -
โรงเรียนชนะใช้กิจการ - - กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 -
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 258 หนองซน นาทม นครพนม 48140 -
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ บ้านอิฐ เมือง อ่างทอง 14000 -
โรงเรียนบาโงยซิแน - - ยะหา ยะลา 95120 -
โรงเรียนบ้านพุเลียบ - - เมือง กาญจนบุรี 71000 -
โรงเรียนลำดวนมิทยาคม - - กระสัง บุรีรัมย์ 31160 -
โรงเรียนระยองวิทยาคม - - เมือง ระยอง 21000 -
โรงเรียนคลองทำเนียบ - - พรหมพิราม พิษณุโลก 65150 -
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม - - เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270 -
โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 99/1 หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 -
โรงเรียนชแดนวิทยาคม - - ชนแดน เพชรบูรณ์ 67150 -
โรงเรียนวัดวังตะกู(เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 53/7 ม.2 วัดตะกู เมือง นครปฐม 73000 -
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์ วิทยาคาร) - - สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120 -
โรงเรียนบ้านดูกู - - บาเจาะ นราธิวาส 96170 -
โรงเรียนเวียงแก่งวิทยาคม 109 หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 57310 -
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ - - คลองขลุง กำแพงเพชร 62120 -
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 90 ถนนเพชรเกษม คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ 81120 -
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก - - จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 -
โรงเรียนวัดอุทการาม ม.4 ถนนภาชี-ท่าเรือ ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140 -
โรงเรียนวัดปากคู - - กาญจนดิษฐ์ สุราษฏร์ธานี 84160 -
โรงเรียนเซิมพิทยาคม - - โพนพิสัย หนองคาย 43120 -
โรงเรียนกุนนทีรุทธรารามวิทยาคม 199 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 -
โรงเรียนกัลป์ยาณวัตร - - เมือง ขอนแก่น 40000 -
โรงเรียนสตรีพัทลุง 250 คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 93000 -
โรงเรียนโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธอุปถัมภ์) - - เมือง สระบุรี 18000 -
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย - - เมือง ประจวบคิรีขันธ์ 77000 -
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพ - - บันนังสตา ยะลา 95130 -
โรงเรียนอนุบาลเต่างอย - - เต่างอย สกลนคร 47260 -
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา - - ศรีเชียงใหม่ อุบลราชธานี 34250 -
โรงเรียนบ้านเคียมเพาะ 196/7 ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84150 -
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1262/1 ถนนเจริญเมือง - เมือ สกลนคร 47000 -
โรงเรียนบ่อสุพรรณ - - สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72190 -
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคม 435 ม.4 ถนนแจ้งสนิท เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 -
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา - - เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120 -
โรงเรียนอู่ทอง - - อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 -
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 17 ถนนพระนารายณ์ ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 80000 -
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม - - สามชุก สุพรรณบุรี 72130 -
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) 170/1 ถนนเพชรเกษม ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 86140 -
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ - - โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 22160 -
โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ ม.6 บ้านคลองสิบสาม ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี 12170 -
โรงเรียนสุรวิทยาคาร 372 ถนนหลักเมือง - เมือง สุรินทร์ 32000 -
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 50/1 หนองรี เมือง ชลบุรี 20000 -
โรงเรียนรัตนบุรี - รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน 226/24 ถนนมะโน ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000 -
โรงเรียนโคกยางวิทยา หมู่ 7 197 โคกยาง ปราสาท สุรินทร์ 32140 -
โรงเรียนมหิธรวิทยา - - เมือง สุรินทร์ 32140 -
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 275/14 ถนนเทวาภิบาล ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 -
โรงเรียนธงชัยวิทยา - - บางสะพาน ประจวบคิรีขันธ์ 77190 -
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 2/617 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120 -
โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา - - เมือง ขอนแก่น 40000 -
โรงเรียนโนนสาวเอ้ - - วังน้ำเขียว นครราชสีมา 30370 -
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 250 ม.1 สันติสุข พาน เชียงราย 57120 -
โรงเรียนบ้านในเขียว 1 - - พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320 -
โรงเรียนวัดโสภณาราม 31/1 ม.9 บึงคอไพ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 -
โรงเรียนสระบัว - - ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160 -
โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง - - สิชล นครศรีธรรมราช 80340 -
โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน 18 ม.18 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 -
โรงเรียนวัดจันทาราม - - ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160 -
โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 53/62 ถนนเสมาฟ้าคราม คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130 -
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา - - ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72250 -
โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) - - บ้านนา นครนายก 26110 -
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 97/31 บึงนารักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 -
โรงเรียนสว่างแดนดิน - - สว่างแดนดิน สกลนคร 47160 -
โรงเรียนสวนศรีวิทยา 280 หลังสวน หลังสวน ชุมพร 86110 -
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ - เขตตลิ่งชัน - กรุงเทพมหานคร 10170 -
โรงเรียนสตรีระนอง - - เมือง ระนอง 85000 -
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา - - ลำดวน สุรินทร์ 32000 -
โรงเรียนนิคมวิทยา - - นิคมพัฒนา ระยอง 21170 -
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา - - แกลง ระยอง 21170 -
โรงเรียนบ้านหนองไคร้ - - สันทราย เชียงใหม่ 50310 -
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ - เขตมีนบุรี - กรุงเทพมหานคร 10510 -
โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด - - เมยวดี ร้อยเอ็ด 45250 -
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 - เขตบึงกุ่ม - กรุงเทพมหานคร 10240 -
โรงเรียนเทพลีลา - เขตบางกะปิ - กรุงเทพมหานคร 10240 -
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ - เขตสวนหลวง - กรุงเทพมหานคร 10250 -
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 629/130 พุดซา เมือง นครราชสีมา 30000 -
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ - เขตบึงกลุ่ม - กรุงเทพมหานคร 10240 -
โรงเรียนพิริยาลัย 151 ถนนยันตรกิจโกศล ในเวียง เมือง แพร่ 54000 -
โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม - เขตยานนาวา - กรุงเทพมหานคร 10120 -
โรงเรียนด่านขุนทด - ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210 -
โรงเรียนวัดบางโทง - - อ่าวลึก กระบี่ 81110 -
โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 382 ม.1 ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 -
โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" - - สามโคก ปทุมธานี 12160 -
โรงเรียนอนุบาลเลย - - เมือง เลย 42000 -
โรงเรียนบ้านกง(ราษฏร์อุทิศ) 116 ม.10 กง กงไกรลาศ สุโขทัย 64170 -
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี - เขตบางขุนเทียน - กรุงเทพมหานคร 10150 -
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี - เขตบางขุนเทียน - กรุงเทพมหานคร 10150 -
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 544 ถนนอุตรกิจ เวียง เมือง เชียงราย 57000 -
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย - วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 -
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 80 ม.3 หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 -
โรงเรียนโคกสะอาดโนนงามวิทยา 127 ถนนบริหารชนบท กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 -
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 114/2 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140 -
โรงเรียนแสนสุข 2 ซอย3 ถนนมิตรสัมพันธ์ แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 -
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 59 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย - ยานนาวา สาธร กรุงเทพมหานคร 10120 -
โรงเรียนของแก่นวิทยาลัย ม.2 บ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น 40000 -
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา - - เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 -
โรงเรียนสกฤษดิเดช - - เมือง จันทบุรี 22000 -
โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 278 ม.4 อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110 -
โรงเรียนวัดควนวิเศษ 160 ถนนวิเศษกุล ทับเที่ยง เมือง ตรัง 92000 -
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา - - เมือง ชุมพร 86000 -
โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) ม.2 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 30280 -
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร - - เมือง สมุทรสาคร 74000 -
โรงเรียนปากช่อง - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 -
โรงเรียนบ้านคลองบางกก 49/1 ม.9 บางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม 75000 -
โรงเรียนเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสวรรค์) 52/2 ม.1 เสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 -
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง - - บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 -
โรงเรียนเกาะกระชาย ม.3 เขาพระ เมือง นครนายก 26000 -
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา - - น้ำยืน อุบลราชธานี 34260 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 188 โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง 92000 -
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก - - ท่าแซะ ชุมพร 86140 -
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา - - จอมพระ สุรินทร์ 32180 -
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 94 ถ.บางพรม บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 -
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร - - พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140 -
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย - ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 -
โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 141 หมู่ 9 นาวัง น้ำโสม อุดรธานี 41210 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์ - - เมือง พะเยา 56000 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์ - - เมือง พะเยา 56000 -
โรงเรียนบ้านเมืองนะ - เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 50170 -
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ - พระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 50200 -
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ - พระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 50200 -
โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง - ในเมือง เมือง ยโสธร 35000 -
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา - สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี 15110 -
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ หมู่ 5 สวนพริกไทย เมือง ปทุมธานี 12000 -
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) 111 หมู่ 6 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 20000 -
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 75 - บางมูลนาก พิจิตร 66120 -
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 315 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล - ร้องกวาง แพร่ 54140 -
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 7096 สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50180 -
โรงเรียนบ้านปางถ้ำ หมู่ 9 บ้านปางถ้ำ ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 56110 -
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม - ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 32000 -
โรงเรียนบ้านขามเรียน ม.3 บ้านขามเรียน เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110 -
โรงเรียนวัดใหม่ ม.8 ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240 -
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพ 217 หมู่ 1 ถนนสายเอเซีย 41 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190 -
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 239 ถ.ศูนย์ราชการหนองคาย หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 -
โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 63 หมู่ 5 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 -
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 600 ม.13 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 10550 -
โรงเรียนสังขะวิทยาคม - สังขะ สังขะ สุรินทร์ 32150 -
โรงเรียนอนุบาลศรอรัญโยทัย 3 ถนนสันติภาพ อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 -
โรงเรียนวัดศรีเมือง 1/2 หมู่ 3 ท่าทราย เมือง สมุทรสาคร 74000 -
โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน 6 ม.5 ถ.ประชาอุทิศ ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน 51120 -
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) 1/25 หมู่ 4 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 -
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 105 แก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 13270 -
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ถ.มะกรูด รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 -
โรงเรียนบ้านสันหีบ 8 บ้านสันหีบ แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130 -
โรงเรียนบ้านนารังกา 15 บ้านนารังกา กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 -
โรงเรียนบ้านนารังกา 15 บ้านนารังกา กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 -
โรงเรียนบ้านปากมดแดง หมู่ 9 อ่างทอง เชียงคำ พะเยา 56110 -
โรงเรียนนาแห้ววิทยา ม.5 นาแห้ว นาแห้ว เลย 42170 -
โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 7 27 อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120 -
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 67 ซอยร่วมพัฒนา ถ.สุวินทวงศ์ ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 -
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 15 ซอย 32 ถนนติวานนท์ ท่าทราย เมือง นนทบุรี 11000 -
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฮอด บ้านท่าขาม หางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240 -
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 9 หมู่ 5 ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 -
โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย หมู่ 14 บ้านหนองศรีวิชัย วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 -
โรงเรียนวัดน้อย - งิ้วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 -
โรงเรียนหนองหานวิทยา ม.6 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 41130 -
โรงเรียนนาสระลอย ม.7 บ้านป้อม คีรีมาส สุโขทัย 64160 -
โรงเรียนบางกะจะ - บางกะจะ เมือง จันทบุรี 22000 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 หมู่ 6 บ้านเขาปีบ ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 86220 -
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 200/7 ถ.พิศิษฐพยาบาล ท่าตะเภา เมือง ชุมพร 86000 -
โรงเรียนบ้านหนองยาง หมู่ 6 บ้านหนองยาง เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 43120 -
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมฯ 34 หมู่ 8 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 12120 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 27 หมู่ 16 ถนนกำแพงเพชร-ท่ามะเขือ เทพนคร เมือง กำแพงเพชร 62000 -
โรงเรียนอนุบาลยโสธร หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท เขื่องคำ เมือง ยโสธร 35000 -
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นน 49 หมู่ 1 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 15140 -
โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 135 หมู่ 5 บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 44120 -
โรงเรียนสุวรรณพิทยไพศาล - สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 -
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 228 หมู่ 10 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 101 หมู่ 11 โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น 40110 -
โรงเรียนเพชรละครวิทยา 33 หมู่ 8 บ้านท่าเสา เพชรละคร หนองไผ เพชรบูรณ์ 67140 -
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม - หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 -
โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) หมู่ 1 ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 -
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 119 หมู่ 27 หนองกระท้าว นครไทย พิษณุโลก 65120 -
โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 13 ถนนบ้านเขว้า-โนนจาน บ้านแผ่นดินทอง ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ 36170 -
โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา หมู่ 1 บ้านคำอาฮวน คำอาฮวน เมือง มุกดาหาร 49000 -
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 165 หมู่ 17 ถนนสุราษฏร์รังสรรค์ - อากาศอำนวย สกลนคร 47170 -
โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ หมู่ 4 บ้านดู่ใหญ่ เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110 -
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 99 หมู่ 1 ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 -
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 64 หมู่ 1 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120 -
โรงเรียนบ้านคลองทราย หมู่ 8 บ้านคลองทราย วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 30370 -
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 110 หมู่ 1 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140 -
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ หมู่ 2 บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280 -
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 106 หมู่ 2 ถนนจรดวิถีถ่อง สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย 64120 -
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 186 หมู่ 5 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180 -
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 568 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 -
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา หมู่ 12 บ้านแก ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 -
โรงเรียนเมืองปัตตานี 94 หมู่ 11 - เมือง ปัตตานี 94000 -
โรงเรียนยางโกลนวิทยา 55 หมู่ 9 ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 65120 -
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร หมู่ 1 ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี 16140 -
โรงเรียนสุธีวิทยา 50 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 18120 -
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 คลองตะเคียน เมือง พระนครศรีอยุธยา 13000 -
โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 81/2 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิทสายเก่า สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 -
โรงเรียนลำปางกัลยาณี 224 ถนนพหลโยธิน - เมือง ลำปาง 52000 -
โรงเรียนวัดสิงห์ 61 ถนนโครงการบ้านหนองมะโมง หมู่ 1 - วัดสิงห์ ชัยนาท 17120 -
โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) บ้านสนามบิน บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) เมือง สุโขทัย 64000 -
โรงเรียนภูมิวิทยา 660 หมู่ 1 บ้านผักปัง ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ 36110 -
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี - บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 -
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน หมู่ 10 บ้านบางพลี บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540 -
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง หมู่ 8 ถนนเพชรเกษม บ้านควนกุน กะลาเส สิเกา ตรัง 92150 -
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หมู่ 8 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110 -
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) หมู่ 5 ถนนนราธิวาส-ตากใบ บ้านใหม่ เมือง นราธิวาส 96000 -
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 36/1 หมู่ 7 - บางบัวทอง นนทบุรี 11110 -
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย หมู่ 5 สนามจันทร์ เมือง นครปฐม 73000 -
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท ซอย 27 ปากน้ำ เมือง สมุทรปราการ 10270 -
โรงเรียนหนองเรือวิทยา 40 หมู่ 13 หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 40210 -
โรงเรียนกระทู้วิทยา 51 ถนนวิชิตสงคราม กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 83120 -
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 330/12 ถนนเพชรานุรักษ์ แสนตอ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 53110 -
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 222 หมู่ 13 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ท่าพล เมือง เพชรบูรณ์ 67250 -
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 234 ถนนท้ายบ้าน ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 10280 -
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม หมู่ 2 บ้านบางเสด็จ บางเสด็จ ปากโมก อ่างทอง 14130 -
โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง - ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 30230 -
โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ถนนดำรง ตลาดใหญ่ เมือง ภูเก็ต 83000 -
โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 170 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท 17160 -
โรงเรียนบ้านหนองกุง ม.14 กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ 36110 -
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 119/1 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 -
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา หมู่ 1 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150 -
โรงเรียนวชิรป่าซาง 210 นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน 51120 -
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 41/1 ม.1 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 1100 -
โรงเรียนอนุบาลระแงะ 391/1 หมู่ 1ถนนระแงะมรรคา ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 96130 -
โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก หมู่ 4 ทุ่งสง นาบอน นครศรีธรรมราช 80220 -
โรงเรียนบ้านราวอ หมู่ 1 บ้านราวอ ปะนาเระ ปัตตานี 94190 -
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ 519 ถ.มหาพฤฒาราม มหาพฤกฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 -
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม - น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน 51120 -
โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววิทยา ม.7 บ้านบ้านขนิม ทุ่งมะพร้าว ท้ายเมือง พังงา 82120 -
โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" หมู่ 5 ถนนภาชี-นครหลวง 329 ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140 -
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว หมู่ 3 บ้านคำพอก ท่าจำปา ท่าอุเทน นครพนม 48120 -
โรงเรียนตราษตระการคุณ 494 ถ.เนินตาแมว วังกระแจะ เมือง ตราด 23000 -
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 120 หมู่ 1 กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 31120 -
โรงเรียนบ้านโชคกราด หมู่ 4 บ้านโชคกราด บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์ 31000 -
โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ บ้านซำขอนแก่น อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู 39170 -
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 248 ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 -
โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 34 หมู่ 5 สวนป่า เมือง นครปฐม 73000 -
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 181 หมู่ 12 นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม 48110 -
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 508 หมู่ 5 ถนนหล่มสัก-เลย หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 67120 -
โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ หมู่ 2 เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 -
โรงเรียนราชดำริ - ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 -
โรงเรียนบุญวัฒนา 159 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย หัวทะเล เมือง นครราชสีมา 3000 -
โรงเรียนเลิงนกทา - - เลิงนกทา ยโสธร 35120 -
โรงเรียนพรหมสาคร - - เมือง สิงห์บุรี 16000 -
โรงเรียนบ้านโฮ่ง หมู่ที่ 11 บ้านโฮ่ง ลี้ ลี้ ลำพูน 51110 -
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 728/2 ถนนพระรามที่ 4 สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 -
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ถนนเอกชัย บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 -
โรงเรียนวัดทองหลาง 233 หมู่ 2 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 61140 -
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา - - เสิงสาง นครราชสีมา 30330 -
โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี - บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 -
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา หมู่4 บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี 16000 -
โรงเรียนปทุมวิไล - - เมือง ปทุมธานี 12000 -
โรงเรียนคงคาราม 43 หมู่ 1 หัวสะพาน เมือง เพชรบุรี 76000 -
โรงเรียนมหาวชิราวุธ - - เมืองสงขลา สงขลา 90000 -
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร หมู่4 ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี 15000 -
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 233 หมู่ 1 ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน 51130 -
โรงเรียนวัดนิเทศน์ หมู่ 6 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 -
โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ - - ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140 -
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ซอย3501 บ้านแห เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000 -
โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส หมู่ที่ 1 บ้านบ้านเบิก บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000 -
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 181 ถ.สุขุมวิท นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 20250 -
โรงเรียนพัฒนานิคม หมู่5 พัฒนานิคหมู่ พัฒนานิคหมู่ ลพบุรี 15140 -
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี - - เมือง พิษณุโลก 65000 -
โรงเรียนบ้านคลองสระ หมู่ 3 คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฏร์ธานี 84160 -
โรงเรียนวัดน้อยใน 167 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 -
โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 6 บ้านลำมะโกรก สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 -
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) - - เมือง เพชรบุรี 76000 -
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า - - ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 -
โรงเรียนวัดวังไทร หมู่ที่ 6 ถนนบ้านใหญ่-เขามะค่าทอง บ้านใหญ่ เมือง นครนายก 26000 -
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 55 ม.2 สะแกกรัง เมือง อุทัยธานี 61100 -
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 119 หมู่6 น้ำมวบ เวียงสา น่าน 55110 -
โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด หมู่ที่ 9 บ้านบ่อน้ำจืด ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม 73140 -
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ - - ภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160 -
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน - - วังทรายพูน พิจิตร 66180 -
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 123 ถนนเมืองพล-แวงน้อย ลอมคอม พล ขอนแก่น 40120 -
โรงเรียนเมืองหลังสวน หมู่4 บ้านวังตะกอ วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 86110 -
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ - - บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67230 -
โรงเรียนธัญบุรี - ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 -
โรงเรียนผาแดงวิทยา - - หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 -
โรงเรียนสตูลวิทยา 318 ม.6 ถ.ยนตรการกำธร คลองขุด เมือง สตูล 91000 -
โรงเรียนอนุบาลกระบี่ เลขที่ 1 ถนนอุตรกิจ ปากน้ำ เมือง กระบี่ 81000 -
โรงเรียนเวียงเทพวิทยา - ห้วยหม้าย สอง เเพร่ 54120 -
โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ หมู่ 3 ถนนปาโมกข์ราษฎร์บำรุง ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง 14130 -
โรงเรียนบ้านตาลเลียน - ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 47130 -
โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง - นาโพธิ์กลา โขงเจียม อุบลราชธานี 34220 -
โรงเรียนตะคร้อพิทยา - - ไพศาลี นครสวรรค์ 60220 -
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร - กุฏโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี 20140 -
โรงเรียนสนมวิทยาคาร - - สนม สุรินทร์ 32000 -
โรงเรียนบ้านในกริม - - หลังสวน ชุมพร 86110 -
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม เลขที่ 65 หมู่ 3 พุดซา เมือง นครราชสีมา 30000 -
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 16 หมู่ที่ 7 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120 -
โรงเรียนนครสวรรค์ 173 ถนนมาตุลี ปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 -
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ - นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170 -
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม - ในเมือง เมือง นครพนม 48000 -
โรงเรียนจันจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม - บางด้วน ภาษีเจริญ - 10160 -
โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี - สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 -
โรงเรียนบางระจันวิทยา หมู่3 สิงค์ บางระจัน สิงห์บุรี 16130 -
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ หมู่ที่ 6 บ้านหนองโน หนองโน เมืองสระบุรี สระบุรี 18000 -
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ถนนรามคำแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 -
โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม หมู่ 8 บ้านเบิกวิทยาคม บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150 -
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ หมู่ที่2 หนองสามสี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 37290 -
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ถนน รามอินทรา มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 -
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หมู่2 บ้านจอมนาง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120 -
โรงเรียนบ้านค่าย 4/1 หมู่6 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120 -
โรงเรียนพวงคราม - - อรัญประเทศ สระเเก้ว 27120 -
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 -
โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ - - พนัสนิคม ชลบุรี 20140 -
โรงเรียนไทรน้อย 127 ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 11150 -
โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ - - คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 -
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย - หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 -
โรงเรียนปราจีณราษฎรอำรุง - - เมือง ปราจีนบุรี 25000 -
โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา ถนนตลาดใหม่ - เมือง สุราษฏร์ธานี 84000 -
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หมู่ที่ 5 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี 20190 -
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5 - ตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110 -
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม - บางกอกใหญ่ - กรุงเทพ 10600 -
โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 15 หมู่ 9 กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 48160 -
โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง - - สวี ชุมพร 86130 -
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 59 หมู่ 2 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140 -
โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ ถ.เทศบาล 2 สระแก้ว สระแก้ว สระแก้ว 27000 -
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 42 หมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม 48180 -
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา - - ปทุมวัน กรุงเทพมาหานคร 10330 -
โรงเรียนคำบงพิทยาคม - คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธ์ุ 46240 -
โรงเรียนศรีราชา 1 ถนนเจิมจอมพล ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110 -
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกุล หมู่2 ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 133 -
โรงเรียนกระสังพิทยาคม - กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 31160 -
โรงเรียนเชียงคาน 48 หมู่ 2 ศรีเชียงคาน เชียงคาน เลย 42110 -
โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก หมู่ 3 บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120 -
โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม - อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 -
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง - - บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 -
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 171/3151 ถนนพหลโยธิน คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 -
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 2 หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 71220 -
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 หมู่ 4 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 64110 -
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา - - เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 -
โรงเรียนอนุบาลปิยะอาทร 34/31 หมู่3 ถนนสุขุมวิท เนินพระ เมือง ระยอง 21000 -
โรงเรียนเตรยมอุดมศึกาาพัฒนาการ นนทบุรี หมู่ที่ 10 บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 -
โรงเรียนหนองผักบุ้ง - - อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 -
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร - บ่อแฮ้ว เมือง ลำปาง 52100 -
โรงเรียนบ้านหินซ้อน หมู่1 บ้านบ้านหินซ้อน หินซ้อน เเก่งคอย สระบุรี 18/110 -
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี หมู่ 5 บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี 11140 -
โรงเรียนวังมะเดื่อ - อ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77210 -
โรงเรียนวัดกลาง - ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช 80120 -
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน - - ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 -
โรงเรียนบ้านบางเหนียว - ตลาดใหญ่ เมือง ภูเก็ต 83000 -
โรงเรียนปทุมพิทยาคม 999 ปทุม อุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 -
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 70 หมู่2 ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160 -
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ซอย รามคำแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 -
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 201 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 -
โรงเรียนทองพูลอุทิศ - - ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 -
โรงเรียนเทศบาลสามกอง - - เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 -
โรงเรียนมักกะสันพิทยา - - ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 -
โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์นครราชสีมา หมู่ที่ 11 ถนนมิตรสัมพันธ์บ้านสูงเนินตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา 30170 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 -
โรงเรียนกลันทาพิทยาคม หมู่9 บ้านโคกเพชร กลันทา เมือง บุรีรัมย์ 31000 -
โรงเรียนบางบัวทอง 3 หมู่ 3 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110 -
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 67 หมู่ 8 ซอยร่วมพัฒนา ถนนสุวินทวงศ์ ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 -
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ - - ๓าษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 -
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย - - อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 -
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ถนนสวรรค์วิถี - - นครสวรรค์ 60000 -
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดสมเลี้ยว) หมู๋ที่2 ถนนส้มเลี้ยว บ้านส้มลี้ยว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180 -
โรงเรียนราชนันทจารย์ สามเสนวิทยาลัย - บางซื่อ - กรุงเทพ 10800 -
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 159 ถนนบรรพปราการ เวียง เมืองจังหวัดเชียงราย เชียงราย 57000 -
โรเงรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 26/2 หมู่4 ถนนสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 16150 -
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 109/2 ถ.โคกกราด-โนนไทย ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280 -
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 12 บ้านโพนสวรรค์ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 -
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ หมู่3 บ้านหนองปง ลำทับ ลำทับ กระบี่ 81120 -
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1663 หมู่6 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศร์ ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 90110 -
โรงเรียนประทุมทายการาม - สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 40120 -
โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 22/5 หมู่ 1 มาโมง สุคิริน นราธิวาส 96190 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม - - คุระบุรี พังงา 82150 -
โรงเรียนศรียานุสรณ์ - วัดใหม่ เมือง จันทบุรี 22000 -
โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ หมู่ที่ 9 บ้านสุขไพบูลย์ สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา 30330 -
โรงเรียนสุขบุญฑริการาม - - หนองเสือ ปทุมธานี 12170 -
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี 10 ถนนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมือง จันทบุรี 22000 -
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต - - เมือง ศรีสะเกษ 33000 -
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต - - เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 -
โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ - - คลองหลวง ปทุมธานี 12120 (ปทุมธานี เขต 1) -
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี - - เมือง อุตรดิตถ์ 53000 -
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา - ราษฎร์บูรณะ - กรุงเทพ 10140 -
โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ม.1 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 25220 -
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ถนนสรงประภา ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 -
โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 20 หมู๋1 บ้านหนองระหาร ดอนยาวใหญ๋ โนนแดง นครราชสีมา 30360 -
โรงเรียนสิงห์บุรี - - เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000 -
โรงเรียนสระเเก้ว - สระเเก้ว เมืองสระเเก้ว สระเเก้ว 27000 -
โรงเรียนวัดอินทาราม - - ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 -
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 415 หมู่ 2 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180 -
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 215 หมู่ 3 บ้านสวน เมือง ชลบุรี 20000 -
โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย - - หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 -
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 2 ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24170 -
โรงเรียนหนองหลวงศึกษา - - สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 -
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 11 ถนนไปรษณีย์ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 -
โรงเรียนบ้านท่าข้าม - - อรัญประเทศ สระเเก้ว 27120 -
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม บ้านตุ๋น เมือง เมือง พะเยา 56000 -
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 777 นารายณ์มหาราช ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 -
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ - - บางบ่อ สมุทรปราการ 10560 -
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง - สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพ 10210 -
โรงเรียนสุวรรณวิทยา 72 ถ.สุวรรณศร คำโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 -
โรงเรียนนิคมสร้างโรงเรียนเเว้ง - เเม่ดง เเว้ง นราธิวาส 96161 -
โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา - เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี 16130 -
โรงเรียนดอนเมือง 153/3 ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 -
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย - - ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 -
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 74/26 ถนนใสสว่าง ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000 -
โรงเรียนอำมาตย์พานิชกุล - ปากน้ำ เมือง กระบี่ 81000 -
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 33 หมู่ 7 ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190 -
โรงเรียนหนองแซงวิทยา - - หนองแซง สระบุรี 18170 -
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 23 ประชาอุทิศ ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 -
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยาชัยภูมิ - บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120 -
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม - - โพนพิสัย หนองคาย 43120 -
โรงเรียนกบินทร์วิทยา 166 หมู่ 6 กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 2511 -
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ - - พรรณานิคม สกลนคร 47130 -
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ถ.ศรีเวียง รอบเวียง เมือง เชียงราย 57000 -
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 164 หมู่12 บ้านสร้างค้อ สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 47180 -
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย - - เมือง ขอนแก่น 40000 -
โรงเรียนวัดบ้านมุง - บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190 -
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 327 ม.1 ถ.เทพารักษ์ บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ 10280 -
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน - - บางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600 -
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1325 ถนนสุขุมวิท พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 -
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม - - ภูเวียง ขอนแก่น 40150 -
โรงเรียนทางเอนวิทยา - ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 -
โรงเรียนกัลยาณวัตร - - เมือง ขอนแก่น 40000 -
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา - - บ้านลาด เพชรบุรี 76150 -
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ถนนพระราม 5 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 -
โรงเรียนบ้านบางค้่างคาว - เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง 92150 -
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑล สาย 3 ทวีวัฒนา - กรุงเทพมหานคร 10770 -
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ - - ครบุรี นครราชสีมา 30250 -
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ถนนทรงเมือง ตลาด พระประเเดง สมุทรปราการ 10130 -
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 201 หมู่10 ถนนพิมาย-หินดาษ นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา 30110 -
โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา - หนองไม้แดง เมือง ชลบุรี 20000 -
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง - - ลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 -
โรงเรียนผาขามวิทยายน - - สีชมพู ขอนแก่น 40220 -
โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ - - จอมบึง ราชบุรี 70150 -
โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ - - จอมบึง ราชบุรี 70150 -
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล - ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000 -
โรงเรียนชลกันยานุกูล - - เมือง ชลบุรี 20000 -
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ถนนสังคมสงเคราะห์ ซอยลาดพร้าว 101 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 -
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 146 ถ.สาธุประดิษฐ์ ทุ่งวัดดอน ยานนาวา กรุวเทพมหานคร 10120 -
โรงเรียนประชาอุปถัมถ์ 640 ถนนสามัคคี ท่าทราย เมือง นนทบุรี 11000 -
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 276 หมู่ 1 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 43110 -
โรงเรียนสา - - เวียงสา น่าน 55110 -
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 - มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 -
โรงเรียนบ้านตาเมียง - ตาเมียง กิ่งอำเภอพนมดงรัก สุรินทร์ 32140 -
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย - - เมือง นครปฐม 73000 -
โรงเรียนนอยุธยานุสรณ์ 9/80 หมู่10 หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 -
โรงเรียนสิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์) 156 หมู่1 ถนนสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี จักรสีย์ เมือง สิงห์บุรี 16000 -
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร - - บุณฑริก อุบลราชธานี 34230 -
โรงเรียนไพศาลวิทยาคม - ไพศาล วัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 -
โรงเรียนนครขอนแก่น ถ.มะลิวรรณ บ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น 40000 -
โรงเรียนชนบทศึกษา 207 หมู่ 3 ถนนแจ้งสนิท ชนบท ชนบท ขอนแก่น 40180 -
โรงเรียนโยธินบูรณะ ถนนสามเสน นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 -
โรงเรียนปักธงชัย ชุณหะวัณ วิทยาคาร ถนนสืบศิริ เมืองปัก ปักธงชัย นครราชศรีมา 30150 -
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน - - เมือง พังงา 82000 -
โรงเรียนประชานิเวศน์ ประถม เทศบาลรังรักษ์เหนือ ซอย 10 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 -
โรงเรียนตะพานหิน - - ตะพานหิน พิจิตร 66110 -
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร - ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180 -
โรงเรียนบ้านหนองบอน - บ่อถ้ำ ขาณุวรลักาบุรี กำแพงเพชร 62140 -
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 799 ม.6 ถ.เทพารักษ์ บางเมืองใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10270 -
โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ - - ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140 -
โรงเรียนบ้านอ่างหิน หมู่2 อ่างศิลา พิบูลสงคราม อุบาลราชธานี 34110 -
โรงเรียนเมืองถลาง - - ถลาง ภูเก็ต 83110 -
โรงเรียนบ้านมะอึ - มะอึ วัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 -
โรงเรียนท่าบ่อ หมู่ที่ 14 บ้านบ้านไทรงาม ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110 -
โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง - ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 -
โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชินูปถัมภ์ - - พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 -
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี - พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 -
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ - - บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 -
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา หมู่3 บ้านบ้านสวน บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 -
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ - - สวนหลวง กรุงเทพ 10520 -
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ - - สวนหลวง กรุงเทพ 10520 -
โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม - - เวียงชัย เชียงราย 57210 -
โรนเรียนก้านเหลืองวิทยาคม - - แวงน้อย ขอนแก่น 40230 -
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม - นามน นามน กาฬสินธุิ์ 46230 -
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม - - หนองเสือ ปทุมธานี 12170 -
โรงเรียนบ้านหนองจอก - - บ้านไร อุทัยธานี 61180 -
โรงเรียนนางรอง - - นางรอง บุรีรัมย์ 31110 -
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 132 ซอยเอกชัย 64/5 - บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 -
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ - - ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170 -
โรงเรียนพิชัย - - พิชัย อุตรดิตถ์ 53000 -
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร - คลีกลิ้ง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 33160 -
โรงเรียนประชารัฐสามัคคี - สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 -
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า หมู่ 2 344 เวียง ป่าเป้า เชียงราย 57170 -
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 440 หมู่2 ถนนมาลัยแมน รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 -
โรงเรียนประตูชัย - - พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 -
โรงเรียนบึงบา 12 ม.6 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 12170 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 - - เหนือคลอง กระบี่ 81130 -
โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" หมู่ 1 บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร 66130 -
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง - บางแก้ว เมือง อ่างทอง 14000 -
โรงเรียนบ้านบุไผ่ - - วังน้ำเขียว นครราชสีมา 30370 -
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย - - ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190 -
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ - - เมือง นครศรีธรรมราช 80000 -
โรงเรียนบ้านแก้ว - - เมือง จันทบุรี 22000 -
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน - ย่านซื่อ เมือง อ่างทอง 14000 -
โรงเรียนเพชรพิทยาคม 210 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ในเมือง ในเมือง เพชรบูรณ์ 67000 -
โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา 30350 -
โรงเรียนบัวเชด - - บัวเชด สุรินทร์ 32230 -
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม เลขที่ 59 หมู่ 6 บ้านนาเพียง ถนน ท่าอุเทน-บ้านเพลง ไชยบุรี ท่าอุทน นครพนม 48120 -
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ หมู่ที่ 7 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000 -
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก - - หางดง เชียงใหม่ 50230 -
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม - - สามร้อยยอด ประจวบคิริขันธ์ 77180 -
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ - - เมือง ตราด 23000 -
โรงเรียนสารวิทยา 2398/96 ถนนพหลโยธิน เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 -
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 96 หมู่ที่ 4 บางรัก เมือง ตรัง 92000 -
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว กาญจนบุรี หมู่2บ้านท่ามะนาว วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190 -
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคน - ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 -
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 40 ซอยรามคำแหง 43/1 พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 -
โรงเรียนภูพานวิทยา - - กุดจับ อุดรธานี 41250 -
โรงเรียนสายปัญญารังสิต ซอยเสวยอยู่เจริญ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 -
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม - หย่วน เชียงคำ พะเยา 56110 -
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 หมู่ที่ 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 -
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 65 ถนนแสงชูโต บ้านเหนือ เมือง กาญจนบุรี 71000 -
โรงเรียนดัดดรุณี 144 ถนนรุพงษ์ หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 -
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ - ศาลไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 60150 -
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง - บางเขต เมือง นนทบุรี 11000 -
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 ถนนอรรถเปศล กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 -
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ หมู่ที่11 บ้านบ้านยาง บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000 -
โรงเรี่ยนวัดสำโรง (หอรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) 9/47 บางกรวย-ไทรน้อย 17 - บางกรวย นนทบุรี 11130 -
โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร หมู่ที่ 10 บ้านหนองกุงศรี อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู 39170 -
โรงเรียนนารีกูล - - เดชอุดม อุบลราชธานี 34000 -
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ หมู่ที่ 9 บ้านสะพานหยี ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 93130 -
โรงเรียนสถาพรวิทยา - ลำพญา บางเลน นครปฐม 73130 -
โรงเรียนดอนคาวิทยา หมู่ 17 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 -
โรงเรียนเวียงตาลพิยาคม - เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 52190 -
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี - - บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 -
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 47 ซอย พหลโยธิน 127 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 -
โรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี - วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี 11130 -
โรงเรียนบ้านหัวโตก - นาเฉลียง หน่องไผ่ เพชรบูรณ์ 67220 -
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เลขที่ 1 ถ.ประชานิเวศน์ 3 ท่าทราย เมือง นนทบุรี 11000 -
โรงเรียนท่าตะโกวิทยาคม - ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160 -
โรงเรียนบ้านหวาย (หวายวิทยานุกูล) 257 หมู่ 8 ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 -
โรงเรียนจักราชวิทยา - จักราช จักราช นครราชสีมา 30230 -
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ถนนเเสงชูโต บ้านใต้ บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 -
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ในพระรูปถัมป์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี - ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 -
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 222 ถนนชุมพล หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 -
โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน หมู่ที่1 บ้านนานวน จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210 -
โรงเรียนบ้านสามยอด หมู่ที่ 5 ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160 -
โรงเรียนศรียาภัย 149 ถนนพิศิษฐพยาบาล ท่าตะเภา ชุมพร ชุมพร 86000 -
โรงเรียนพานพิทยาคม 816 หมู่17 เมืองพาน พาน เชียงราย 57120 -
โรงเรียนสิริรัตนาธร 824 หมู่ 12 ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข 30) บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 -
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 238 ถนนพระปกเกล้า ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50300 -
โรงเรียนวัดสุทธิมงคล - พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 47130 -
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1330 ถนนสุวรรณศร นครนายก เมืองนครนายก นครนายก 26000 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุลยเดชฯ 138 หมู่ 10 ถนนสกล-โคกศรี งิ้วด่อน เมือง สกลนคร 47000 -
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 97 ถนนประตูชัย เวียง เมือง พะเยา 56000 -
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า - ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 91120 -
โรงเรียนมุกดาหาร 147 ถนนพิทักษ์พนมเขต มุกดาหาร มุกดาหาร มุกดาหาร 49000 -
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 53/4 เเจ้งสนิท ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร 35000 -
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 230 ถนนพหลโยธิน หัวเวียง เมือง ลำปาง 52000 -
โรงเรียนบ้านวังชุมพร หมู่ 9 เขาชนกัน เเม่วงก์ นครสวรรค์ 60150 -
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 426 ถนนเจริญราษฏร์ ในเมือง เมือง ลำพูน 51000 -
โรงเรียนเลยพิทยาคม 237/9 ถนนเลย-ด่านซ้าย กุดปอง เมืองเลย เลย 42000 -
โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถนนสุขุมวิท ปากน้ำ เมือง สมุทรปราการ 10270 -
โรงเรียนศรัทธาสมุทร - ลาดใหญ่ เมือง สมุทรสงคราม 75000 -
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 532 ถนนพหลโยธิน ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000 -
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 2/3 ม.5 ถนนจรดวิถีถ่อง บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000 -
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 52 ม.9 โพธิ์ชัย เมือง หนองคาย 43000 -
โรงเรียนวาวีวิทยาคม 516 วาวี แม่สรวย เชียงราย 57180 -
โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ 1/17 ถนนขุนลุมประพาส จองคำ เมือง แม่ฮ่องสอน 58000 -
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 58 ถนนกลางเมือง ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 -
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 55/30 ม.5 บ้านกล้วย ชัยนาท ชัยนาท 17000 -
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19 ถนนบรรณาการ ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 36000 -
โรงเรียนตากพิทยาคม 12 ถนนท่าเรือ ระแหง เมืองตาก ตาก 63000 -
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 15 ถนนนิราศ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 -
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 104/31 ถนนสามัคคีสาย ข สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 -
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 31 ในเมือง เมือง พิจิตร 66000 -
โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี 278 ถนนบันไดอิฐ คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 -
โรงเรียนพัทลุง 270 ถนนราเมศวร์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 93000 -
โรงเรียนณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 125 ถนนพิพิธภักดี สะเตง เมือง ยะลา 95000 -
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1200 ถนนเอกชัย มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 74000 -
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 115 ถนนนวมินทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 -
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 273/1 ม.10 ถนนอุดร-เลย ลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000 -
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 99/5 ม.3 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 -
โรงเรียนอำนาจเจริญ 277 ถนนชยางกูร บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000 -
โรงเรียนนราธิวาส 143/45 โคกเคียน เมือง นราธิวาส 96000 -
โรงเรียนวัดนพรัตนาราม ม.6 บ้านนพรัตน์พัฒนา นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 12170 -
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 39/1 ถนนธณรมบูชา ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 -
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 97 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000 -
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.2 ถนนป่าโทน ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 -
โรงเรียนบึงกาฬ 211 ถนนสาย 222 พังโคน โนนสมบูรณ์ เมือง บึงกาฬ 38000 -
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ - กำพวน สุขสำราญ ระนอง 85120 -
โรงเรียนสารคามพิทยาคม ถนนนครสวรรค์ ซ 60 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 -
โรงเรียนบ้านคลองหกวา - พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก 26120 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 บ้านบือราแง ราชประชานุเคราะห์ 10 บาเจาะ นราธิวาส 96170 -
โรงเรียนอุตรดิตถ์ 15 ถนนอินใจมี ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000 -
โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 - พระอาจารย์ องค์รักษ์ นครนายก 26120 -
โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ม.3 ทุ่งคา เมือง ชุมพร 86100 -
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 8 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 -
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ม.11 บ้านสวนป่า ต.ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี 34350 -
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล 188 ม.4 ถนนลำปาง-งาว บ้านเสด็จ เมือง ลำปาง 52000 -
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 194 ม.4 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 52240 -
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 716/5 ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 -
โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์ 195 ม.6 ถนนเทศบาล 1 จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ 32180 -
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 406 ม.2 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 93120 -
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 1/1 ม.10 คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี 18250 -
โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ ม.3 บ้านแลง เมือง ลำปาง 52000 -
โรงเรียนบ้านหัวหมอน - บึงศาล องครักษ์ นครนายก 26120 -
โรงเรียนบ้านทำนบ (เลิศสินอนุสรณ์) - ชุมพล องครักษ์ นครนายก 26120 -
โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม - ป่าขะ บ้านนา นครนายก 26110 -
โรงเรียนวัดจันทร์เรือง - บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก 26120 -
โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ - บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก 26120 -
โรงเรียนเกาะยาววิทยา ม.6 เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา 82160 -
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา ถนนศีขรภูมิ-รัตนบุรี คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 -
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1 ม.5 เกาะคา เมือง ลำปาง 52130 -
โรงเรียนกมลาไสย - กาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ 46130 -
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี 49/1 ม.3 คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 -
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 28 ถนนปรีชาสุข ห้วยจรเข้ เมือง นครปฐม 73000 -
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 639/1 ม.1 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 20220 -
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ม.10 พานทอง พานทอง ชลบุรี 20160 -
โรงเรียนราชินีบูรณะ 9 ถนนหน้าพระ พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 -
โรงเรียนไชยวานวิทยา 7 ม.11 ไชยวาน ไชยวาน อุดารธานี 41290 -
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 57140 -
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สีมารัตน์วิทยา 2) 32/3 ม.4 ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม 73120 -
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 109 ม.6 ไผ่ขวาง เมือง สุพรรณบุรี 72000 -
โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 422/30 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 -
โรงเรียนบ้านโคก 1/2 ม.2 พันท้านนรสิงห์ เมือง สมุทรสาคร 74000 -
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 111/1 ถนนสหกรณ์ พันท้ายนรสิงห์ เมือง สมุทรสาคร 74000 -
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 108-111 ถนนสุรินทร์ - ปราสาท เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร์ 32140 -
โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม ม.2 อุดร - สกลนคร 193 หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 -
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1/1 ม.8 กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม 73180 -
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ - พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 -
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 9 ม.1 ไตรตรึงษ์ เมือง กำแพงเพชร 62000 -
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1937 แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง 52220 -
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี 85 ม.5 ถนนติวานนท์ บ้านกลาง เมือง ปทุมธานี 12000 -
โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน ม.1 เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 41150 -
โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 183 ม.2 บางเลน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110 -
โรงเรียนวัดลำพญา (จำเนียรบำรุงวิทย์) 77 ม.5 ลำพญา บางเลน นครปฐม 73130 -
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 105 ม.10 ถนนศาลายา-บางภาษี ลำพญา บางเลน นครปฐม 73130 -
โรงเรียนวัดมะเกลือ 39/3 คลองโผง พุทธมณฑล นครปฐม 73170 -
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 53 ม.2 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 73110 -
โรงเรียนวัดหนองเสือ 138/3 หนองดินแดง เมือง นครปฐม 73000 -
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์" 19 ม3 สระกะเทียม เมือง นครปฐม 73000 -
โรงเรียนวัดบางภาษี (บุญเรือนบูรณะ) ม.11 คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม 73130 -
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 32 ม.4 บางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม 73120 -
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 299 ม.5 ถนนศาลายา - บางภาษี ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 -
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 256 ม.2 ดอนยายหอม เมือง นครปฐม 73000 -
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 19/20 ท่าพระยา นครชัยศรี นครปฐม 73120 -
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 237 ม.5 โพรงมะเดื่อ เมือง นครปฐม 73000 -
โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ม.12 ต้นธงชัย เมือง ลำปาง 52000 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.4 นาตาขวัญ เมือง ระยอง 21000 -
โรงเรียนศรียาภัย 2 ม.3 นาชะอัง เมือง ชุมพร 86000 -
โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 103/122 ม.1 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 86180 -
โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 103/122 ม.1 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 86180 -
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 271 ม.9 ธารทอง พาน เชียงราย 57250 -
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ม.8 ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 71140 -
โรงเรียนพัฒน์พงศ์ ม.5 ถนนบ้านลำทหาร บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี 71000 -
โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์ ม.2 ถนนบ้านเขาสะพายแร้ง สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี 70190 -
โรงเรียนวิสุทธรังษี ม.1 ถนนแสงชูโต ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71000 -
โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน ม.4 สลุย ท่าแซะ ชุมพร 86140 -
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 72 ม.10 หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240 -
โรงเรียนพัชรพิทยาคม 170 ม.2 นาป่า เมือง เพชรบูรณ์ 67000 -
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 117 ม.3 ศรีสุทโธ บ้านตุง อุดรธานี 41190 -
โรงเรียนบ่อน้อยประชาสวรรค์ ม.11 เชียงยืน เมือง อุดรธานี 41000 -
โรงเรียนประทิววิทยา 125 ม.7 บางสน ปะทิว ชุมพร 86160 -
โรงเรียนบ้านในเหมือง - นาขา หลังสวน ชุมพร 86110 -
โรงเรียนบ้านดอนจั่น ม.4 ยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม 75120 -
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 38/1 ถนนขุนแผน ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี 72000 -
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 99 ม.13 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี 72130 -
โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล ม.8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร 86160 -
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร - ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 -
โรงเรียนพระนครศรีอยุธยาตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 102/1 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา 82120 -
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 87 ม.5 ตกพรม ขลุง จันทบุรี 22110 -
โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 100 ถนนสัมปทาน ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 22120 -
โรงเรียนสุพรรณภูมิ - ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี 72000 -
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม - สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 72000 -
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒ - มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150 -
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒ - มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150 -
โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 205 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 42120 -
โรงเรียน "แกลงวิทยสถาวร" 164 ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110 -
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 99 ถนนโพธิวรคุณ ตลิ่งชั้น เมือง สุพรรณบุรี 72230 -
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 10/1 ไม้่ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 -
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 214 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 -
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 ถนนอู่ทอง หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 -
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 ถนนอู่ทอง หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 -
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 ถนนอู่ทอง หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 -
โรงเรียนบ้านแพรกประชาสวรรค์ 49 สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 13240 -
โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี - ตะคุ ปักธ.ชัย นครราชสีมา 30150 -
โรงเรียนสีดาวิทยา 112 ม.1 โพนทอง สีดา นครราชสีมา 30430 -
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 324 สรอย วังชิ้น แพร่ 54160 -
โรงเรียนละแมวิทยา 62 ม.10 ละแม ละแม ชุมพร 86170 -
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 371 ม.10 ถนนแจ้ห่ม-วังเหนือ แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 52120 -
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 315 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง 14150 -
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง ม.2 บางพลับ โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120 -
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 ถนนสายไหม สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 -
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 84 ม.4 ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 -
โรงเรียนสามโก้วิทยา 15 ม.10 สามโก้ สามโก้ อ่างทอง 14160 -
โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" - อ่างแก้ว โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120 -
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 133 เบิด รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 -
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 37/2 ถนนไชยมงคล ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 -
โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง 38 ม.8 หัวทะเล เมือง นครราชสีมา 30000 -
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 661 พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 -
โรงเรียนหนองแหนวิทยา - หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 -
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 111 ม.12 บางตีนเป็ด เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 -
โรงเรียนอินทร์บุรี 109/22 ม.2 อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 -
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ ม.10 บ้านกุง เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์ 32120 -
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ - น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120 -
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100 -
โรงเรียนบ้านนาเลา 51 ม.5 หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120 -
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ม.1 บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 45190 -