รายชื่อสมาชิกสมาคมฯ (สามัญ)
เลขที่สมาชิก โรงเรียน ที่อยู่ จังหวัด
1 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมถ์ฯ 90 หมู่2 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทร.034-311278 แฟกซ์. 034-311684 นครปฐม
2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 753 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 289 หมู่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก
4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 อุบลราชธานี
5 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม หมู่ 2 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 34000 อุบลราชธานี
6 โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 อุบลราชธานี
7 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 นครพนม
8 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 36 หมู่13 ตำบล แม่อ้อ อำเภอ พาน เชียงราย 57120 เชียงราย
9 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 99 หมู่ 4 ถนนรอบเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000  อุดรธานี
10 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 135 หมู่ 1 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120  ตรัง
11 โรงเรียนวรนารีเฉลิม ถนนชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 สงขลา
12 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 พัทลุง
13 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 147 หมู่ 16 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140  ยโสธร
14 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 500 หมู่ที่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 อุบลราชธานี
15 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ หมู่ 6 ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130  มุกดาหาร
16 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 274 หมู่ 2 บ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110  ศรีสะเกษ
17 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 60 หมู่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 ระยอง
18 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 145 หมู่ 2 บ้านนกเจ่า ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120  ชัยภูมิ
19 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 นครราชสีมา
20 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต หมู่ที่ 11 บ้านเมืองปัก ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 นครราชสีมา
21 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ถนนชัยภูมิ - บ้านเขว้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 ชัยภูมิ
22 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 375 หมู่ 9 ถนนศุภวงษ์รำลึก ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210 ชัยภูมิ
23 โรงเรียนสิรินธร 360 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 สุรินทร์
24 โรงเรียนสูงเนิน 644 หมู่ 1 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา
25 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ หมู่ที่ 1 บ้านสงเปลือย ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 อุดรธานี
26 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120  มหาสารคาม
27 โรงเรียนสทิงพระวิทยา 53/11 หมู่ที่ 4 ซอยรามจิตร1 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90000 สงขลา
28 โรงเรียนบ้านหัสคุณ หมู่ที่ 7 บ้านหัสคุณ ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 93190 พัทลุง
29 โรงเรียนห้วยศรีเกษร หมู่ที่ 7 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  พัทลุง
30 โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ถนนสงขลา-นาทวี หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000  สงขลา
31 โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา 14/3 ซอย 1 ประชาธิปัตย์ อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90110 สงขลา
32 โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 51ถนนจันทคาร, ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 90110 สงขลา
33 โรงเรียนบ้านนาสาร ถนนเหมืองทวด ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120  สุราษฎร์ธานี
34 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ซอย3501 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000. อ่างทอง
35 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ถนนตลาดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 สุราษฎร์ธานี
36 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 133 หมู่2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ภูเก็ต
37 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 ภูเก็ต
38 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ภูเก็ต
39 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 ภูเก็ต
40 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 111 หมู่ 3 บ้านหนองปง ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ. จังหวังกระบี่ 81120 กระบี่
41 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 ภูเก็ต
42 โรงเรียนบ้านคลองสระ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160  สุราษฎร์ธานี
43 โรงเรียนเมืองหลังสวน หมู่ที่ 4 บ้านวังตะกอ ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 ชุมพร
44 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ตำบลกุฏโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี, 20140 ชลบุรี
45 โรงเรียนบ้านค่าย 4/1 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านค่าย - บ้านบึง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 ระยอง
46 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ ถนนเทศบาล 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000  สระแก้ว
47 โรงเรียนอนุบาลปิยะอาทร 34/31 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 ระยอง
48 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 999 ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 อุบลราชธานี
49 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ หมู่ที่ 11 ถนนมิตรสัมพันธ์ บ้านสูงเนิน ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 นครราชสีมา
50 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 เกษตรศิลปวิทยา, ถนนแจ้งสว่าง, ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ, 36120 ชัยภูมิ
51 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 หมู่ที่ 2 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ บ้านโนนกุ่ม ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 นครราชสีมา
52 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร หมู่ 4 มารังกูล 144 ตำบล ปราสาท อำเภอ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180 บุรีรัมย์
53 โรงเรียนประชารัฐสามัคคี หมู่ที่ 4 บ้านสูงเนิน ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 นครราชสีมา
54 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน 59/19 ถนนอ่างทอง-สิงห์บุรี ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000 อ่างทอง
55 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 สมุทรปราการ
56 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 728/2 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500  กรุงเทพมหานคร
57 โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 ยโสธร
58 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 233 หมู่ 1 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130 ลำพูน
59 โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 สงขลา
60 โรงเรียนวัดน้อยใน 167 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170  กรุงเทพมหานคร
61 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง. จังหวัดพิษณุโลก. 65000 พิษณุโลก
62 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 123 ถนนเมืองพล-แวงน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 ขอนแก่น
63 โรงเรียนธัญบุรี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ปทุมธานี
64 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 16 หมู่ที่ 7, ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี, 94120 ปัตตานี
65 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  ถนน รามอินทรา แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 กรุงเทพมหานคร
66 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  ชลบุรี
67 โรงเรียนศรีราชา 1 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110  ชลบุรี
68 โรงเรียนเชียงคาน 48 หมู่ 2 ถนนศรีเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 เลย
69 โรงเรียนวังมะเดื่อ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210 ประจวบคีรีขันธ์
70 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 201 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 กรุงเทพมหานคร
71 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 12 บ้านโพนสวรรค์ ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190 นครพนม
72 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 จันทบุรี
73 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 415 หมู่ 2 ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180 นครสวรรค์
74 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 11 ถนนไปรษณีย์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 เชียงใหม่
75 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 166 หมู่ 6 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2511 ปราจีนบุรี
76 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 23 ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 กรุงเทพมหานคร
77 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์  หมู่ 2 ตําบลเขาหัวควาย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 สุราษฎร์ธานี
78 โรงเรียนบ้านโฮ่ง หมู่ที่ 11 บ้านโฮ่ง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 ลำพูน
79 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส หมู่ที่   1   บ้านบ้านเบิก ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000 สิงห์บุรี
80 โรงเรียนวัดวังไทร หมู่ที่ 6 ถนนบ้านใหญ่-เขามะค่าทอง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 สุราษฎร์ธานี
81 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด หมู่ที่   9   บ้านบ่อน้ำจืด ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 นครปฐม
82 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ เลขที่ 1 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 กระบี่
83 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ หมู่ที่   6   บ้านหนองโน ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 สระบุรี
84 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม เลขที่ 65 หมู่ 3, ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, 30000 นครราชสีมา
85 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 59 หมู่ 2 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 ปทุมธานี
86 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี หมูที่2 บ้านแกน้อย   ตำบลแกใหญ่  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 สุรินทร์
87 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 70 หมู่2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 สุราษฎร์ธานี
88 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 42 หมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180  นครพนม
89 โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 2 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170 ฉะเชิงเทรา
90 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี หมู่10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 นนทบุรี
91 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ถนนสังคมสงเคราะห์ ซอยลาดพร้าว 101 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 กรุงเทพมหานคร
92 โรงเรียนบางบัวทอง 3 หมู่ 3 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  นนทบุรี
93 โรงเรียนประชานิเวศน์ ประถม เทศบาลรังรักษ์เหนือ ซอย 10 แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร
94 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ หมู่ที่ 9 บ้านสุขไพบูลย์ ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330  นครราชสีมา
95 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ปทุมธานี
96 โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ปทุมธานี
97 โรงเรียนวัดนิเทศน์ หมู่ที่ 6, ตำบลพืชอุดม อำเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 12150 ปทุมธานี
98 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 6 บ้านลำมะโกรก ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000  กำแพงเพชร
99 โรงเรียนบ้านตาลเลียน ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 สกลนคร
100 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ถนน รามคำแหง แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 กรุงเทพมหานคร
101 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 หมู่ที่ 4 สวรรค์อนันต์วิทยา 2, ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย, 64110 สุโขทัย
102 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 2 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71220 กาญจนบุรี
103 โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 22/5 หมู่ 1 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190 นราธิวาส
104 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 159 ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 เชียงราย
105 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ถนนศรีเวียง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 เชียงราย
106 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 777 นารายณ์มหาราช ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 ลพบุรี
107 โรงเรียนประชาอุปถัมถ์ 640 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 นนทบุรี
108 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1325 ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนงเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 กรุงเทพมหานคร
109 โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" หมู่ 1 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พิจิตร
110 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า หมู่ 2 344 ตำบล เวียง อำเภอ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170 เชียงราย
111 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ซอยเสวยอยู่เจริญ อำเภอ ธัญบุรี ปทุมธานี ปทุมธานี
112 โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่ ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30350 นครราชสีมา
113 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร หมู่ที่ 10 บ้านหนองกุงศรี ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 หนองบัวลำภู
114 โรงเรียนดัดดรุณี 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000  ฉะเชิงเทรา
115 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรุงเทพมหานคร
116 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ตำบลบางเขต อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 นนทบุรี
117 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 นนทบุรี
118 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ หมู่ที่ 9 บ้านสะพานหยี อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 พัทลุง
119 โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ปทุมธานี
120 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 119 หมู่6 ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 น่าน
121 โรงเรียนนครสวรรค์ 173 ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์
122 โรงเรียนไทรน้อย 127 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 นนทบุรี
123 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ซอย รามคำแหง รามคำแหง แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 กรุงเทพมหานคร
124 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร หมู่ 4. ตำบล : ท่าวุ้ง. อำเภอ :ท่าวุ้ง. จังหวัด : ลพบุรี. รหัสไปรษณีย์ : 15150 ลพบุรี
125 โรงเรียนพระนารายณ์ ตำบล ท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 ลพบุรี
126 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 สิงห์บุรี
127 โรงเรียนบางระจันวิทยา หมู่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130 สิงห์บุรี
128 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 26/2 หมู่ 4 ถนน สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150  สิงห์บุรี
129 โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000 สิงห์บุรี
130 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ตำบลเชิงกลัด อำเภอ บางระจัน สิงห์บุรี 16130 สิงห์บุรี
131 โรงเรียนทางเอนวิทยา ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 สิงห์บุรี
132 โรงเรียนสิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์) 156 หมู่ 1, ถนนสิงห์บุรี - สุพรรณบุรี, ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี, 16000  สิงห์บุรี
133 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา หมู่ 4 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000 สิงห์บุรี
134 โรงเรียนพัฒนานิคม หมู่ที่ 6 บ้าน. ตำบลพัฒนานิคหมู่ อำเภอพัฒนานิคหมู่ จังหวัดลพบุรี 15140 ลพบุรี
135 โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ หมู่ที่ 3 ถนนปาโมกข์ราษฎร์บำรุง ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 อ่างทอง
136 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม หมู่ที่ 8 บ้านเบิกวิทยาคม, ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี, 15150 ลพบุรี
137 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก หมู่3 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120 สิงห์บุรี
138 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 67 หมู่ 8 ซอยร่วมพัฒนา ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 กรุงเทพมหานคร
139 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ถนน สรงประภา แขวง ดอนเมือง เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 กรุงเทพมหานคร
140 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 (ปทุมธานี เขต 1) ปทุมธานี
141 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210 กรุงเทพมหานคร
142 โรงเรียนราชดำริ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 กรุงเทพมหานคร
143 โรงเรียนคงคาราม 43 หมู่ 1 ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 เพชรบุรี
144 โรงเรียนหนองไผ่วิทยา อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330 นครราชสีมา
145 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 กรุงเทพมหานคร
146 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 ปทุมธานี
147 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลา อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220 อุบลราชธานี
148 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67230 เพชรบูรณ์
149 โรงเรียนปราจีณราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 ปราจีนบุรี
150 โรงเรียนบ้านในกริม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 ชุมพร
151 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 กรุงเทพมหานคร
152 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 กรุงเทพมหานคร
153 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี หมู่ 5 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 นนทบุรี
154 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 171/3151 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220 กรุงเทพมหานคร
155 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160 กรุงเทพมหานคร
156 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ถนนสวรรค์วิถี จังหวัดนครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์
157 โรงเรียนสุขบุญฑริการาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170 ปทุมธานี
158 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ศรีสะเกษ
159 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 สกลนคร
160 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 สมุทรปราการ
161 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 153/3 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 กรุงเทพมหานคร
162 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 สกลนคร
163 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑล สาย 3 แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพ 10770 กรุงเทพมหานคร
164 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ถนนพระราม 5 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 กรุงเทพมหานคร
165 โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ชลบุรี
166 โรงเรียนปักธงชัย ชุณหะวัณ วิทยาคาร ถนนสืบศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา
167 โรงเรียนโยธินบูรณะ ถนนสามเสน แขวงนครไฃยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 กรุงเทพมหานคร
168 โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200 กรุงเทพมหานคร
169 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ เขตบึงกลุ่ม กรุงเทพ 10240 กรุงเทพมหานคร
170 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170 ปทุมธานี
171 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170 เพชรบูรณ์
172 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 สิงห์บุรี
173 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 เพชรบุรี
174 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 66180 พิจิตร
175 โรงเรียนตะคร้อพิทยา อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220 นครสวรรค์
176 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพ 11 กรุงเทพมหานคร
177 โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 บุรีรัมย์
178 โรงเรียนราชนันทจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 กรุงเทพมหานคร
179 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140 กรุงเทพมหานคร
180 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210 ร้อยเอ็ด
181 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600 กรุงเทพมหานคร
182 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 นครราชสีมา
183 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 บุรีรัมย์
184 โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 ราชบุรี
185 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 นครปฐม
186 โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 พิจิตร
187 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพ 1 กรุงเทพมหานคร
188 โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 บุรีรัมย์
189 โรงเรียนหนองผักบุ้ง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 สระแก้ว
190 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 ศรีสะเกษ
191 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 215 หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ชลบุรี
192 โรงเรียนหนองแซงวิทยา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170 สระบุรี
193 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150 เพชรบุรี
194 โรงเรียนชนบทศึกษา 207 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งสนิท ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 ขอนแก่น
195 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 ปราจีนบุรี
196 โรงเรียนบ้านหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180 อุทัยธานี
197 โรงเรียนบ้านบุไผ่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 นครราชสีมา
198 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคิริขันธ์ 77180 ประจวบคีรีขันธ์
199 โรงเรียนภูพานวิทยา อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 อุดรธานี
200 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 นครสวรรค์
201 โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34000 อุบลราชธานี
202 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช
203 โรงเรียนบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230 สุรินทร์
204 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 ตราด
205 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160 กรุงเทพมหานคร
206 โรงเรียนผาแดงวิทยา อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 เพชรบูรณ์
207 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ 10160 กรุงเทพมหานคร
208 โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32000 สุรินทร์
209 โรงเรียนพวงคราม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 สระแก้ว
210 โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 ชลบุรี
211 โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 ชุมพร
212 โรงเรียนมักกะสันพิทยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 กรุงเทพมหานคร
213 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 กรุงเทพมหานคร
214 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150 พังงา
215 โรงเรียนทองพูลอุทิศ อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ปทุมธานี
216 โรงเรียนวัดอินทาราม เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 กรุงเทพมหานคร
217 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 อุตรดิตถ์
218 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 กรุงเทพมหานคร
219 โรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 สระแก้ว
220 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
221 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 หนองคาย
222 โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
223 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150 ขอนแก่น
224 โรงเรียนผาขามวิทยายน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220 ขอนแก่น
225 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 กรุงเทพมหานคร
226 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230 อุบลราชธานี
227 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 น่าน
228 โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 บุรีรัมย์
229 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 พังงา
230 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210 เชียงราย
231 โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ภูเก็ต
232 โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 อุตรดิตถ์
233 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230 ขอนแก่น
234 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 กระบี่
235 โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 พระนครศรีอยุธยา
236 โรงเรียนบ้านแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 จันทบุรี
237 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 33190 ศรีสะเกษ
238 โรงเรียนสารวิทยา 2398/96 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 กรุงเทพมหานคร
239 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 เชียงใหม่
240 โรงเรียนหอวังปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ปทุมธานี
241 โรงเรียนบ้านโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 หนองบัวลำภู
242 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 ชุมพร
243 โรงเรียนเชียรใหญ่ อำเภอเชียงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
244 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ตำบลผาสุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 อุตรดิตถ์
245 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ อำเภอบัว จังหวัดน่าน 55120 น่าน
246 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 77150 ประจวบคีรีขันธ์
247 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 สุพรรณบุรี
248 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 ระยอง
249 โรงเรียนชนะใช้กิจการ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 ศรีสะเกษ
250 โรงเรียนบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120 ยะลา
251 โรงเรียนบ้านพุเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
252 โรงเรียนลำดวนพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 บุรีรัมย์
253 โรงเรียนระยองวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 ระยอง
254 โรงเรียนคลองทำเนียบ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 พิษณุโลก
255 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
256 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150 เพชรบูรณ์
257 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์ วิทยาคาร) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 เชียงใหม่
258 โรงเรียนบ้านดูกู อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 96170 นราธิวาส
259 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120 กำแพงเพชร
260 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180 ร้อยเอ็ด
261 โรงเรียนวัดปากคู อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84160 สุราษฎร์ธานี
262 โรงเรียนเซิมพิทยาคม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 หนองคาย
263 โรงเรียนกัลป์ยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
264 โรงเรียนโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธอุปถัมภ์) อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 สระบุรี
265 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 77000 ประจวบคีรีขันธ์
266 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพ ที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อำเภอ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 ยะลา
267 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 47260 สกลนคร
268 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250 อุบลราชธานี
269 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1262/1 ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 สกลนคร
270 โรงเรียนบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190 สุพรรณบุรี
271 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 สุพรรณบุรี
272 โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 สุพรรณบุรี
273 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130 สุพรรณบุรี
274 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22160 จันทบุรี
275 โรงเรียนสุรวิทยาคาร  372 ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 สุรินทร์
276 โรงเรียนรัตนบุรี ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 สุรินทร์
277 โรงเรียนโคกยางวิทยา หมู่ 7 197 ตำบล โคกยาง อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140 สุรินทร์
278 โรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32140 สุรินทร์
279 โรงเรียนธงชัยวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190 ประจวบคีรีขันธ์
280 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
281 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 นครราชสีมา
282 โรงเรียนบ้านในเขียว 1 อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320 นครศรีธรรมราช
283 โรงเรียนบ้านสระบัว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 นครศรีธรรมราช
284 โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340 นครศรีธรรมราช
285 โรงเรียนวัดจันทาราม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 นครศรีธรรมราช
286 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250 สุพรรณบุรี
287 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 นครนายก
288 โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47160 สกลนคร
289 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 กรุงเทพมหานคร
290 โรงเรียนสตรีระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 ระนอง
291 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32000 สุรินทร์
292 โรงเรียนนิคมวิทยา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21170 ระยอง
293 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170 ระยอง
294 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 เชียงใหม่
295 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 กรุงเทพมหานคร
296 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250 ร้อยเอ็ด
297 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240 กรุงเทพมหานคร
298 โรงเรียนเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 กรุงเทพมหานคร
299 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 กรุงเทพมหานคร
300 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ เขตบึงกลุ่ม กรุงเทพ 10240 กรุงเทพมหานคร
301 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 กรุงเทพมหานคร
302 โรงเรียนวัดบางโทง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110 กระบี่
303 โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 ปทุมธานี
304 โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 เลย
305 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่51/4หมู่5 ถนนติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 นนทบุรี
306 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 กรุงเทพมหานคร
307 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 กรุงเทพมหานคร
308 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 สุราษฎร์ธานี
309 โรงเรียนสฤษดิเดช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 จันทบุรี
310 โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 ชุมพร
311 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 สมุทรสาคร
312 โรงเรียนปากช่อง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 นครราชสีมา
313 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 กรุงเทพมหานคร
314 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 อุบลราชธานี
315 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 ชุมพร
316 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 สุรินทร์
317 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140 ร้อยเอ็ด
318 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100 กรุงเทพมหานคร
319 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 141 หมู่ 9 ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210 อุดรธานี
320 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา56000 พะเยา
321 โรงเรียนบ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 เชียงใหม่
322 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 เชียงใหม่
323 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 ยโสธร
324 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 ลพบุรี
325 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ หมู่ 5 สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ปทุมธานี
326 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) เลขที่ 111 หมู่ 6 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ชลบุรี
327 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 75 อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120 พิจิตร
328 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ เลขที่ 315 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 แพร่
329 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 7096 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50180 เชียงใหม่
330 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ มู่ที่ 9 บ้านปางถ้ำ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110 พะเยา
331 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ตำบลประโคมชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 32000 บุรีรัมย์
332 โรงเรียนบ้านบ้านหัวสะพานมิตรภาพ 217 หมู่ที่ 1 ถนนสายเอเซีย 41 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 สุราษฎร์ธานี
333 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)  63 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 สมุทรสาคร
334 โรงเรียนอนุบาลศรอรัญโยทัย 3 ถนนสันติภาพ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 สระแก้ว
335 โรงเรียนวัดศรีเมือง 1/2 หมู่ 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 สมุทรสาคร
336 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) 1/25 หมู่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 สมุทรสาคร
337 โรงเรียนบ้านสันหีบ 8 บ้านสันหีบ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 สุโขทัย
338 โรงเรียนบ้านนารังกา 15 บ้านนารังกา ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 ศรีสะเกษ
339 โรงเรียนบ้านปางมดแดง หมู่ที่ 9 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110 พะเยา
340 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 7 27 ตำบล อมฤต อำเภอ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120 พระนครศรีอยุธยา
341 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 15 ซอย 32 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 นนทบุรี
342 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฮอด บ้านท่าข้าม ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 เชียงใหม่
343 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย  เลขที่ 9 หมู่ที่ 5 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 ศรีสะเกษ
344 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย หมู่ที่ 14 บ้านหนองศรีวิชัย ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 ปราจีนบุรี
345 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์3 หมู่ที่ 6 บ้านเขาปีบ ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220  ชุมพร
346 โรงเรียนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120  หนองคาย
347 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 34 หมู่ 8 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ปทุมธานี
348 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 27 หมู่ 16 ถนนกำแพงเพชร-ท่ามะเขือ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 กำแพงเพชร
349 โรงเรียนอนุบาลยโสธร หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ยโสธร
350 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น เลขที่ 49 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 ลพบุรี
351 โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120 มหาสารคาม
352 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130 ร้อยเอ็ด
353 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม  228 หมู่ 10 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250 เชียงใหม่
354 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 101 หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น 40110 ขอนแก่น
355 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 333 หมู่8 บ้านท่าเสา ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140 เพชรบูรณ์
356 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ตำบล หล่มสัก อำเภอ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 เพชรบูรณ์
357 โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 ศรีสะเกษ
358 โรงเรียนบ้านหนองกระท้าว 119 หมู่ 27 ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 พิษณุโลก
359 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 13 ถนนบ้านเขว้า - โนนจาน บ้านแผ่นดินทอง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170 ชัยภูมิ
360 โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา  หมู่ที่ 1 บ้านคำอาฮวน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 มุกดาหาร
361 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 165 หมู่ 17 ถนนสุราษฏร์รังสรรค์, อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 สกลนคร
362 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านดู่ใหญ่ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 ขอนแก่น
363 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 ร้อยเอ็ด
364 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 64 หมู่ 1 ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 สุพรรณบุรี
365 โรงเรียนบ้านคลองทราย หมู่ที่ 8 บ้านคลองทราย ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 นครราชสีมา
366 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 110 หมู่ 1 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 นครสวรรค์
367 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ หมู่ที่   2 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 สมุทรปราการ
368 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 106 หมู่ที่ 2 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120  สุโขทัย
369 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 186 หมู่ 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180  เชียงใหม่
370 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 568 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 กรุงเทพมหานคร
371 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา หมู่ที่ 12   บ้านแก ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 กาฬสินธุ์
372 โรงเรียนเมืองปัตตานี 94 หมู่11 อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 ปัตตานี
373 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 55 หมู่ 9 ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 พิษณุโลก
374 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร หมู่ 1 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140 สิงห์บุรี
375 โรงเรียนสุธีวิทยา 50 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120  สระบุรี
376 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) หมู่ 2 ตำบลคลองตะเคียน อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000 พระนครศรีอยุธยา
377 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 81/2 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130 ฉะเชิงเทรา
378 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 224 พหลโยธิน อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 ลำปาง
379 โรงเรียนวัดสิงห์ 61 ถนน โครงการบ้านหนองมะโมง หมู่ 1 อำเภอ วัดสิงห์ ชัยนาท 17120 ชัยนาท
380 โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) บ้านสนามบิน ตำบลบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 สุโขทัย
381 โรงเรียนภูมิวิทยา 660 หมู่ที 1 บ้านผักปัง ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 ชัยภูมิ
382 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อบตำบล ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 ลพบุรี
383 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน หมู่ที่   10   บ้านบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 สมุทรปราการ
384 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม บ้านควนกุน ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150  ตรัง
385 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 บ้านเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 ขอนแก่น
386 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) หมู่ที่ 5 ถนนนราธิวาส-ตากใบ บ้านใหม่ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 นราธิวาส
387 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 36/1 หมู่ 7 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 นนทบุรี
388 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย หมู่ที่   5 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 นครปฐม
389 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ถนน สุขุมวิท ซอย 27 ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 สมุทรปราการ
390 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 40 หมู่ ที่ 13 ตำบล หนองเรือ อำเภอ หนองเรือ ขอนแก่น 40210 ขอนแก่น
391 โรงเรียนกระทู้วิทยา 51 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 ภูเก็ต
392 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 330/12 ถนนเพชรานุรักษ์ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 อุตรดิตถ์
393 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  222 หมู่ 13 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67250 เพชรบูรณ์
394 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 234 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 สมุทรปราการ
395 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม หมู่ที่   2   บ้านบางเสด็จ ตำบลบางเสด็จ อำเภอปากโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 อ่างทอง
396 โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 นครราชสีมา
397 โรงเรียนสตรีภูเก็ต เลขที่ 1 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000 ภูเก็ต
398 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 170 ตำบล สามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอ หันคา ชัยนาท 17160 ชัยนาท
399 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 119/1 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120 นนทบุรี
400 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 พิษณุโลก
401 โรงเรียนอนุบาลระแงะ 391/1 หมู่ที่ 1 ถนนระแงะมรรคา ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 นราธิวาส
402 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสง อำเภอ นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220 นครศรีธรรมราช
403 โรงเรียนบ้านราวอ หมู่ที่ 1 บ้านราวอ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94190 ปัตตานี
404 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 ลำพูน
405 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" หมู่ 5 ภาชี-นครหลวง 329 ตำบล ภาชี อำเภอ ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140 พระนครศรีอยุธยา
406 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว หมู 3 บ้านคำพอก ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 นครพนม
407 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 120 หมู่ที่ 1 ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 บุรีรัมย์
408 โรงเรียนบ้านโชคกราด หมู่ที่ 4 บ้านโชคกราด ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 บุรีรัมย์
409 โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ บ้านซำขอนแก่น ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 หนองบัวลำภู
410 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 248 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
411 โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 34 หมู่ที่ 5 ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000  นครปฐม
412 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 181หมู่ 12 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110 นครพนม
413 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 508 หมู่ 5 ถนนหล่มสัก - เลย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120 เพชรบูรณ์
414 โรงเรียนบุญวัฒนา 159 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 3000 นครราชสีมา
415 โรงเรียนวัดทองหลาง 233 หมู่ 2 ตำบลคอกควาย. อำเภอบ้านไร่. จังหวัดอุทัยธานี 61140 อุทัยธานี
416 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 15  หมู่ 9 ตำบลกุตาไก้  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม    48160  นครพนม
417 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 74/26 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 สกลนคร
418 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ถนนทรงเมือง ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 สมุทรปราการ
419 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 276 หมู่ 1 ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43110 หนองคาย
420 โรงเรียนท่าบ่อ หมู่ที่   14   บ้านบ้านไทรงาม ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110 หนองคาย
421 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ
422 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม เลขที่ 59 หมู่ 6 บ้านนาเพียง ถนน ท่าอุเทน-บ้านแพง ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุทน จังหวัดนครพนม 48120 นครพนม
423 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 96 หมู่ที่ 4 ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 ตรัง
424 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 หมู่ที่ 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 นนทบุรี
425 โรงเรียนวัดสำโรง (หอรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) 9/47 บางกรวย-ไทรน้อย 17 อำเภอ บางกรวย นนทบุรี 11130 นนทบุรี
426 โรงเรียนดอนคาวิทยา หมู่ 17 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 สุพรรณบุรี
427 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 47 ซอย พหลโยธิน 127 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ปทุมธานี
428 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เลขที่ 1 ถนนประชานิเวศน์ 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 นนทบุรี
429 โรงเรียนบ้านหวาย (หวายวิทยานุกูล) 257 หมู่ 8 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 ร้อยเอ็ด
430 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  ถนนแสงชูโต บ้านใต้ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี
431 โรงเรียนบ้านสามยอด หมู่ที่ 5 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160 กาญจนบุรี
432 โรงเรียนสิริรัตนาธร 824 หมู่ 12 ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข 30) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 กรุงเทพมหานคร
433 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 138 หมู่10 ถนนสกล-โคกศรี ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 สกลนคร
434 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120 สตูล
435 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 53/4 แจ้งสนิท ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร 35000 ยโสธร
436 โรงเรียนบ้านวังชุมพร หมู่ 9, ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์, 60150 นครสวรรค์
437 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองสามสี ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 37290 อำนาจเจริญ
438 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) หมู่ที่ 2 ถนนส้มเสี้ยว บ้านส้มเสี้ยว ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 นครสวรรค์
439 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 20 หมู่ 1 บ้านหนองระหาร ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360 นครราชสีมา
440 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 33 หมู่ 7 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190  ประจวบคีรีขันธ์
441 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 201 หมู่ที่ 10 ถนนพิมาย-หินดาษ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 นครราชสีมา
442 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 9/80 หมู่10 ตำบลหัวรอ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 พระนครศรีอยุธยา
443 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) หมู่ 2 บ้านอ่างหินเหนือ ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลสงคราม จังหวัดอุบลราชธานี 34110 อุบลราชธานี
444 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา หมู่ที่   3   บ้านบ้านสวน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ชลบุรี
445 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 440 หมู่ที่ 2 ถนน มาลัยแมน ตำบล รั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 สุพรรณบุรี
446 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 อ่างทอง
447 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ หมู่ 7 บ้านแสนสวาสดิ์ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 อำนาจเจริญ
448 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว กาญจนบุรี หมู่ 2 บ้านท่ามะนาว ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
449 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110 พะเยา
450 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ หมู่ 11 บ้านบ้านยาง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 อำนาจเจริญ
451 โรงเรียนสถาพรวิทยา ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 นครปฐม
452 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 ลำปาง
453 โรงเรียนบ้านหัวโตก ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67220 เพชรบูรณ์
454 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160 นครสวรรค์
455 โรงเรียนจักราชวิทยา ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 นครราชสีมา
456 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 กรุงเทพมหานคร
457 โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน หมู่ 1 บ้านนานวน ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 ศรีสะเกษ
458 โรงเรียนพานพิทยาคม 816 หมู่ 17 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 เชียงราย
459 โรงเรียนวัดสุทธิมงคล ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 สกลนคร
460 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 แพร่
461 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หมู่ 2 บ้านจอมนาง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 หนองคาย
462 โรงเรียนคำบงพิทยาคม ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240 กาฬสินธุ์
463 โรงเรียนบ้านหินซ้อน หมู่ 1 บ้านบ้านหินซ้อน ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 สระบุรี
464 โรงเรียนบ้านโคกงาม ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 เลย
465 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1663 หมู่ 6 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 สงขลา
466 โรงเรียนสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 สระแก้ว
467 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96161 นราธิวาส
468 โรงเรียนวัดบ้านมุง ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190 พิษณุโลก
469 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 นครราชสีมา
470 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 สุพรรณบุรี
471 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 ลำปาง
472 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม หมู่9 บ้านโคกเพชร ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 บุรีรัมย์
473 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 จันทบุรี
474 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ตำบลบ้านตุ๋น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 พะเยา
475 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 กระบี่
476 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 ตรัง
477 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ชลบุรี
478 โรงเรียนบ้านตาเมียง ตำบลตาเมียง อำเภอกิ่งอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 32140 สุรินทร์
479 โรงเรียนบ้านหนองบอน ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 กำแพงเพชร
480 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 นครพนม
481 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ศรีสะเกษ
482 โรงเรียนกระสังพิทยาคม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 บุรีรัมย์
483 โรงเรียนวัดกลาง ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 นครศรีธรรมราช
484 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 นครศรีธรรมราช
485 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 164 หมู่ 12 บ้านสร้างค้อ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร สกลนคร
486 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 สกลนคร
487 โรงเรียนไพศาลวิทยาคม ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 ร้อยเอ็ด
488 โรงเรียนบ้านมะอึ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 ร้อยเอ็ด
489 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 กาฬสินธุ์
490 โรงเรียนชุมแพศึกษา 167 ถนนมลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 ขอนแก่น
491 โรงเรียนอนุกูลนารี ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 กาฬสินธุ์
492 โรงเรียนสามหมอโนนทัน 108 หมู่ 1 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160 ขอนแก่น
493 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 อยุธยา
494 โรงเรียนบ้านหนองยาว ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180 สุพรรณบุรี
495 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 110 ตำบลจันดม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 บุรีรัมย์
496 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 8 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 96000 ปัตตานี
497 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 258 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140 นครพนม
498 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 อ่างทอง
499 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 99/1 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 เพชรบูรณ์
500 โรงเรียนวัดวังตะกู(เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 53/7 หมู่ 2 ตำบลวัดตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 นครปฐม
501 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 109 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310 เชียงราย
502 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 90 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120 กระบี่
503 โรงเรียนวัดอุทการาม หมู่ 4 ถนนภาชี-ท่าเรือ ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 พระนครศรีอยุธยา
504 โรงเรียนกุนนทีรุทธรารามวิทยาคม 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
505 โรงเรียนสตรีพัทลุง 250 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พัทลุง
506 โรงเรียนบ้านเคียมเพาะ 196/7 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150 สุราษฎร์ธานี
507 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคม 435 หมู่4 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150 อุบลราชธานี
508 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 17 ถนนพระนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช
509 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) 170/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 ชุมพร
510 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ หมู่ 6 บ้านคลองสิบสาม ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170 ปทุมธานี
511 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 50/1 ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ชลบุรี
512 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 226/24 ถนนมะโน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 น่าน
513 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 275/14 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ร้อยเอ็ด
514 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 2/617 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ปทุมธานี
515 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 250 หมู่ 1 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 พะเยา
516 โรงเรียนวัดโสภณาราม 31/1 หมู่9 ตำบลบึงคอไพ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ปทุมธานี
517 โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน 18 หมู่18 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ปทุมธานี
518 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 53/62 ถนนเสมาฟ้าคราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 ปทุมธานี
519 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 97/31 ตำบลบึงนารักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 ปทุมธานี
520 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 280 ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 ชุมพร
521 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 629/130 ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
522 โรงเรียนพิริยาลัย 151 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 แพร่
523 โรงเรียนด่านขุนทด ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 นครราชสีมา
524 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 382 หมู่1 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 ลพบุรี
525 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 116 หมู่10 ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170 สุโขทัย
526 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 554 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 เชียงราย
527 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 80 หมู่3 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 กาฬสินธุ์
528 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 127 ถนนบริหารชนบท ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 กาฬสินธุ์
529 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 114/2 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 เชียงใหม่
530 โรงเรียนแสนสุข 2 ซอย 3 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 ชลบุรี
531 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 59 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 กรุงเทพมหานคร
532 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย หมู่ 2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
533 โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 278 หมู่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 อุบลราชธานี
534 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 160 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 ตรัง
535 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) หมู่ 2 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 นครราชสีมา
536 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 49/1 หมู่ 9 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 สมุทรสงคราม
537 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์) 52/2 หมู่1 ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 ฉะเชิงเทรา
538 โรงเรียนเกาะกระชาย หมู่ 3 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 นครนายก
539 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 188 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัด ตรัง 92000 ตรัง
540 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 94 ถนนบางพรม แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 กรุงเทพมหานคร
541 โรงเรียนบ้านขามเรียน หมู่ 3 บ้านขามเรียน ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 ขอนแก่น
542 โรงเรียนวัดใหม่ หมู่ 8 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 นครศรีธรรมราช
543 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 239 ถนนศูนย์ราชการหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 หนองคาย
544 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 600 หมู่ 13 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550 สมุทรปราการ
545 โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 สุรินทร์
546 โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน 6 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 ลำพูน
547 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 105 ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13270 พระนครศรีอยุธยา
548 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ถนนมะกรูด ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 ปัตตานี
549 โรงเรียนนาแห้ววิทยา หมู่5 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170 เลย
550 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 67 ซอยร่วมพัฒนา ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กุงเทพมหานคร 10530 กรุงเทพมหานคร
551 โรงเรียนวัดน้อย ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 สิงห์บุรี
552 โรงเรียนหนองหานวิทยา หมู่6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 อุดรธานี
553 โรงเรียนนาสระลอย หมู่7 บ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160 สุโขทัย
554 โรงเรียนบางกะจะ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 จันทบุรี
555 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา หมู่ 13 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 ชุมพร
556 โรงเรียนบ้านหนองกุง หมู่14 ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 ชัยภูมิ
557 โรงเรียนวชิรป่าซาง 210 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 ลำพูน
558 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 41/1 หมู่1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 นนทบุรี
559 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ฯ 519 ถนนมหาพฤฒาราม ตำบลมหาพฤกฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 กรุงเทพมหานคร
560 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววิทยา หมู่7 บ้านบ้านขนิม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเมือง จังหวัดพังงาน 82120 พังงา
561 โรงเรียนตราษตระการคุณ 494 ถนนเนินตาแมว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 ตราด
562 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ถนนเอกชัย เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 กรุงเทพมหานคร
563 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 181 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 ชลบุรี
564 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 55 หมู่2 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61100 อุทัยธานี
565 โรงเรียนสตูลวิทยา 318 หมู่6 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 สตูล
566 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170 มหาสารคาม
567 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 109/2 ถนนโคกกราด-โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา
568 โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี หมู่ 1 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 ปราจีนบุรี
569 โรงเรียนสุวรรณวิทยา 72 หมู่5 ถนนสุวรรณศร ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
570 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 327 หมู่1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ
571 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 146 ถนนสาธุประดิษฐ์ ตำบลทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 กรุงเทพมหานคร
572 โรงเรียนนครขอนแก่น ถนนมะลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
573 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 799 หมู่6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 สมุทรปราการ
574 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 132 ซอยเอกชัย 64/5 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 กรุงเทพมหานคร
575 โรงเรียนบึงบา 12 หมู่ 6 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170 ปทุมธานี
576 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 210 ถนนสระบุรี - หล่มสัก ตำบลในเมือง อำเภอในเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์
577 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 40 ซอยรามคำแหง 43/1 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
578 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 65 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี
579 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 กาฬสินธุ์
580 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 222 ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ฉะเชิงเทรา
581 โรงเรียนศรียาภัย 149 ถนนพิศิษฐพยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 ชุมพร
582 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 238 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 เชียงใหม่
583 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1330 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 นครนายก
584 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 97 ถนนประตูชัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 พะเยา
585 โรงเรียนมุกดาหาร 147 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 มุกดาหาร
586 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 230 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 ลำปาง
587 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 426 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 ลำพูน
588 โรงเรียนเลยพิทยาคม 237/9 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดปอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 เลย
589 โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 สมุทรปราการ
590 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 สมุทรสงคราม
591 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 532 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 สระบุรี
592 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 2/3 หมู่5 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 สุโขทัย
593 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 52 หมู่9 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 สุโขทัย
594 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 516 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 เชียงราย
595 โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ 1/17 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 แม่ฮ่องสอน
596 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 58 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
597 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 55/30 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 ชัยนาท
598 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 ชัยภูมิ
599 โรงเรียนตากพิทยาคม 12 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 ตาก
600 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 15 ถนนนิราศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 บุรีรัมย์
601 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 104/31 ถนนสามัคคีสาย ข ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 ปัตตานี
602 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 31 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 พิจิตร
603 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี 278 ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 เพชรบุรี
604 โรงเรียนพัทลุง 270 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 พัทลุง
605 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 ยะลา
606 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1200 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 สมุทรสาคร
607 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 115 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 กรุงเทพมหานคร
608 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 273/1 หมู่ 10 ถนนอุดร-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 หนองบัวลำภู
609 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 99/5 หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 กำแพงเพชร
610 โรงเรียนอำนาจเจริญ 277 ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 อำนาจเจริญ
611 โรงเรียนนราธิวาส 143/45 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 นราธิวาส
612 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม หมู่ 6 บ้านนพรัตน์พัฒนา ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี
613 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 39/1 ถนนธรรมบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
614 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 97 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 อุดรธานี
615 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย หมู่ 2 ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 พระนครศรีอยุธยา
616 โรงเรียนบึงกาฬ 211 ถนนสาย222 พังโคน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ
617 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 85120 ระนอง
618 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ถนนนครสวรรค์ซ 60 ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 มหาสารคาม
619 โรงเรียนบ้านคลองหกวา ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 นครนายก
620 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 บ้านบือราแง ตำบลราชประชานุเคราะห์ 10 อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 96170 นราธิวาส
621 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 15 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 อุตรดิตถ์
622 โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 นครนายก
623 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร หมู่ 3 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86100 ชุมพร
624 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 8 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ชลบุรี
625 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก หมู่ 11 บ้านสวนป่า ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350 อุบลราชธานี
626 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล 188 หมู่ 4 ถนนลำปาง - งาว ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 ลำปาง
627 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 194 หมู่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 ลำปาง
628 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 716/5 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 สุรินทร์
629 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 195 หมู่ 6 ถนนเทศบาล 1 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 สุรินทร์
630 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 406 หมู่ 2 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 พัทลุง
631 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 1/1 หมู่ 10 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250 สระบุรี
632 โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ หมู่ 3 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 ลำปาง
633 โรงเรียนบ้านหัวหมอน ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 นครนายก
634 โรงเรียนบ้านทำนบ (เลิศสินอนุสรณ์) ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 นครนายก
635 โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 นครนายก
636 โรงเรียนวัดจันทร์เรือง ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 ชัยภูมิ
637 โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 นครนายก
638 โรงเรียนเกาะยาววิทยา หมู่ 6 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160 พังงา
639 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา ถนนศีขรภูมิ-รัตนบุรี ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 สุรินทร์
640 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1 หมู่ 5 ตำบลเกาะคา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52130 ลำปาง
641 โรงเรียนกมลาไสย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 กาฬสินธุ์
642 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 49/1 หมู่ 3 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 นนทบุรี
643 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 28 ถนนปรีชาสุข ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 นครปฐม
644 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 639/1 หมู่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 ชลบุรี
645 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ หมู่ 10 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 ชลบุรี
646 โรงเรียนราชินีบูรณะ 9 ถนนหน้าพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 นครปฐม
647 โรงเรียนไชยวานวิทยา 7 หมู่ 11 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290 อุดรธานี
648 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 เชียงราย
649 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สีมารัตน์วิทยา 2) 32/3 หมู่ 4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 นครปฐม
650 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 109 หมู่ 6 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 สุพรรณบุรี
651 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 442/30 ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 สมุทรสาคร
652 โรงเรียนบ้านโคก 1/2 หมู่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 สมุทรสาคร
653 โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 111/1 ถนนสหกรณ์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 สมุทรสาคร
654 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 108-111 ถนนสุรินทร์ - ปราสาท ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 สุรินทร์
655 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม หมู่ 2 อุดร-สกลนคร 193 ตำบล หนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 อุดรธานี
656 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1/1 หมู่ 8 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180 ราชบุรี
657 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 กรุงเทพมหานคร
658 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 9 หมู่ 1 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 กำแพงเพชร
659 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1937 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220 ลำปาง
660 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี 85 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ปทุมธานี
661 โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน หมู่ 1 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 อุดรธานี
662 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 183 หมู่ 2 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 สุพรรณบุรี
663 โรงเรียนวัดลำพญา (จำเนียรบำรุงวิทย์) 77 หมู่ 5 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 นครปฐม
664 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 105 หมู่ 10 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 นครปฐม
665 โรงเรียนวัดมะเกลือ 39/3 ตำบลคลองโผง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 นครปฐม
666 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 53 หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 นครปฐม
667 โรงเรียนวัดหนองเสือ 138/3 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 นครปฐม
668 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์" 19 หมู่ 3 ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 นครปฐม
669 โรงเรียนวัดบางภาษี (บุญเรือนบูรณะ) หมู่ 11 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 นครปฐม
670 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 32 หมู่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 นครปฐม
671 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 นครปฐม
672 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 256 หมู่ 2 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  นครปฐม
673 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 19/20 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 นครปฐม
674 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 237 หมู่ 5 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 นครปฐม
675 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) หมู่ 12 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 ลำปาง
676 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 หมู่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 ระยอง
677 โรงเรียนศรียาภัย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 ชุมพร
678 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 103/122 หมู่ 1 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180 ชุมพร
679 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 271 หมู่ 9 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250 เชียงราย
680 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ หมู่ 8 ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140 กาญจนบุรี
681 โรงเรียนพัฒน์พงศ์ หมู่ 5 ถนนบ้านลำทหาร ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี
682 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ หมู่ 2 ถนนบ้านเขาสะพายแร้ง ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190 กาญจนบุรี
683 โรงเรียนวิสุทธรังษี หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี
684 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน หมู่ 4 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 ชุมพร
685 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 72 หมู่ 10 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
686 โรงเรียนพัชรพิทยาคม 170 หมู่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์
687 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 117 หมู่ 3 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 อุดรธานี
688 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ หมู่ 11 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 อุดรธานี
689 โรงเรียนประทิววิทยา 125 หมู่ 7 ตําบลบางสน อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ชุมพร
690 โรงเรียนบ้านในเหมือง ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 ชุมพร
691 โรงเรียนบ้านดอนจั่น หมู่ 4 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 สมุทรสาคร
692 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 38/1 ถนนขุนแผน ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 สุพรรณบุรี
693 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 99 หมู่ 13 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130 สุพรรณบุรี
694 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล หมู่ 8 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ชุมพร
695 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 พระนครศรีอยุธยา
696 โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 102/1 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 พังงา
697 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 87 หมู่ 5 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 จันทบุรี
698 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 100 ถนนสัมปทาน ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 จันทบุรี
699 โรงเรียนสุพรรณภูมิ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 สุพรรณบุรี
700 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130 สุพรรณบุรี
701 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒ ตำบล มะขามล้ม อำเภอ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150 สุพรรณบุรี
702 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 205 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 เลย
703 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" 164 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 ระยอง
704 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 99 ถนนโพธิวรคุณ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72230 สุพรรณบุรี
705 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 10/1 ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190 พระนครศรีอยุธยา
706 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 214 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 พระนครศรีอยุธยา
707 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 พระนครศรีอยุธยา
708 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 พระนครศรีอยุธยา
709 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 49 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240 พระนครศรีอยุธยา
710 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 นครราชสีมา
711 โรงเรียนสีดาวิทยา 112 หมู่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 นครราชสีมา
712 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 324 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 แพร่
713 โรงเรียนละแมวิทยา 62 หมู่ 10 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170 ชุมพร
714 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 371 หมู่ 10 ถนนแจ้ห่ม-วังเหนือ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120 ลำปาง
715 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 315 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150 อ่างทอง
716 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง หมู่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 อ่างทอง
717 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร
718 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 84 หมู่ 4 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 พระนครศรีอยุธยา
719 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 15 หมู่ 10 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160 อ่างทอง
720 โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 อ่างทอง
721 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 133 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 สุรินทร์
722 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 37/2 ถนนไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 สุรินทร์
723 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 38 หมู่ 8 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
724 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 661 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 ฉะเชิงเทรา
725 โรงเรียนหนองแหนวิทยา ตำลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 ฉะเชิงเทรา
726 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 111 หมู่ 12 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ฉะเชิงเทรา
727 โรงเรียนอินทร์บุรี 109/22 หมู่ 2 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 สิงห์บุรี
728 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ หมู่ 10 บ้านกุง ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 สุรินทร์
729 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 เชียงใหม่
730 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 เชียงใหม่
731 โรงเรียนบ้านนาเลา 51 หมู่ 5 ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120 มหาสารคาม
732 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม หมู่ 1 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190 ร้อยเอ็ด
733 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 168 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 สมุทรปราการ
734 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 10 หมู่ 1 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170 แพร่
735 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 372 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 ชัยภูมิ
736 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 312 หมู่ 5 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 ชลบุรี
737 โรงเรียนเสิงสาง ตำบล เสิงสาง อำเภอ เสิงสาง นครราชสีมา 30330 นครราชสีมา
738 โรงเรียนสภาราชินี 2 5 ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 ตรัง
739 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92220 ตรัง
740 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120 ตรัง
741 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92170 ตรัง
742 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 ลำพูน
743 โรงเรียนบ้านสะปอม ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 นราธิวาส
744 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 ลำพูน
745 โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม 147 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230 บุรีรัมย์
746 โรงเรียนพระครูพิทยาคม ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 บุรีรัมย์
747 โรงเรียนสามหมอวิทยา 44 หมู่ 2 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 ชัยภูมิ
748 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 37 หมู่ 7 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 43130 หนองคาย
749 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 เชียงราย
750 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 169 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340 เชียงราย
751 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 97 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 เชียงราย
752 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38220 บึงกาฬ
753 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 500 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 43210 บึงกาฬ
754 โรงเรียนบางกะปิ 69 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 กรุงเทพมหานคร
755 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61150 อุทัยธานี
756 โรงเรียนบ่อยางวิทยา ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61160 อุทัยธานี
757 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120 อุทัยธานี
758 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 อุทัยธานี
759 โรงเรียนลานสักวิทยา 217 ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 1 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160 อุทัยธานี
760 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 143 ถนนเฉลิมพระเกียรติ สายหลัก หมู่ 1 ตำบลลานสัก อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 61170 อุทัยธานี
761 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 8/1 หมู่ 4 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 สกลนคร
762 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 203 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์
763 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 188 หมู่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150 ชัยภูมิ
764 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 276/1 ถนนสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 อุบลราชธานี
765 โรงเรียนสตรีพังงา 204 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา พังงา 82000 พังงา
766 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ถนนนิตโยธิน ตำบล ธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000 สกลนคร
767 โรงเรียนควนเนียงวิทยา ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220 สงขลา
768 โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ หมู่ 8 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130 นครนายก
769 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 อุดรธานี
770 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120 ศรีสะเกษ
771 โรงเรียนเวียงป่าเป้า ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170 เชียงราย
772 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 248/1 ถนนพิศาล ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110 พะเยา
773 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120 สมุทรสาคร
774 โรงเรียนศรีพฤฒา 61 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 กรุงเทพมหานคร
775 โรงเรียนพนมรุ้ง 104 หมู่ 3 ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 บุรีรัมย์
776 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 15/1 หมู่9 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 บุรีรัมย์
777 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 บุรีรัมย์
778 โรงเรียนกำแพง 106 หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 ศรีสะเกษ
779 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 ร้อยเอ็ด
780 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 857 ซอยเพชรเกษม 63 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 กรุงเทพมหานคร
781 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 199 หมู่ 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเด็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 ยโสธร
782 โรงเรียนปากพนัง 27 ถนนชายน้ำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80400 นครศรีธรรมราช
783 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 74/11 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 นนทบุรี
784 โรงเรียนลองวิทยา 167 หมู่ 6 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 แพร่
785 โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน 252/13 ถนนหนองคาย-โพนพิสัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 หนองคาย
786 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 42/3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 นนทบุรี
787 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 สุราษฎร์ธานี
788 โรงเรียนบ้านนา "นายกพัฒนาการ" ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 นครนายก
789 โรงเรียนอนุบาลนครนายก ข-1 380/1 ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 นครนายก
790 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี
791 โรงเรียนองครักษ์ 78 หมู่ 3 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 นครนายก
792 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 134 หมู่ 6 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210 ลำปาง
793 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 119 หมู่ 2 ตำบลท่าชัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช
794 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 316 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210 ระยอง
795 โรงเรียนเถินวิทยา 182 หมู่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 ลำปาง
796 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 473 หมู่ 10 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 อุบลราชธานี
797 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 200 ตำบลบางสะพาน อำเภอสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170 ประจวบคีรีขันธ์
798 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 998/38 ถนนวันลูกเสือ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ศรีสะเกษ
799 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 269/113 ถนนเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 ประจวบคีรีขันธ์
800 โรงเรียนกำแพง หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 ศรีสะเกษ
801 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 86 หมู่ 2 ตำบลคูบางหลวง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 นนทบุรี
802 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 200 หมู่1 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 หนองบัวลำภู
803 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓ หมู่ 20 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
804 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 100 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180 ลำพูน
805 โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 ระยอง
806 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช
807 โรงเรียนหมอนทองวิทยา 85 หมู่ 7 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150 ฉะเชิงเทรา
808 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 134 ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ฉะเชิงเทรา
809 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 289 หมู่ 7 ถนนกำอพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 กำแพงเพชร
810 โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร 904 ถนนสิริโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ฉะเชิงเทรา
811 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี หมู่ 12 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ฉะเชิงเทรา
812 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140 ตรัง
813 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 406 หมู่ 18 ตำบล หนองโก อำเภอ กระนวน ขอนแก่น 40170 ขอนแก่น
814 โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 112 ตำบลวังยาง อำเภอ คลองขลุง กำแพงเพชร 62120 กำแพงเพชร
815 โรงเรียนรัษฎา 149 หมู่ ที่ 2 ถนน เทศบาล 5 ตำบล คลองปาง อำเภอ รัษฎา ตรัง 92160 ตรัง
816 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 128 ตำบลหน้าเมือง อำเภอหน้าเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ฉะเชิงเทรา
817 โรงเรียนเมืองมายวิทยา 156 หมู่ 9 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 ลำปาง
818 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 999 หมู่ 9 ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 กำแพงเพชร
819 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 51 หมู่ 1 ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 สมุทรปราการ
820 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา ตำบล เชียงกลม อำเภอ ปากชม เลย 42150 เลย
821 โรงเรียนบางดีวิทยาคม ตำบล บางดี อำเภอ ห้วยยอด ตรัง 92210 ตรัง
822 โรงเรียนวัดละมุด ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 นครปฐม
823 โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" 549 หมู่ 2 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 สุพรรณบุรี
824 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 712/8 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
825 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 2 พระราม 2 ซ.69 ตำบลแสมคำ อำเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรุงเทพมหานคร
826 โรงเรียนวัดดาว หมู่4 ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 สุพรรณบุรี
827 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 245 หมู่6 ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ชลบุรี
828 โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 2 หมู่ 5 ตำบลเนินกลุ่ม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65210 พิษณุโลก
829 โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 90 หมู่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 กำแพงเพชร
830 โรงเรียนเมืองกระบี่ 93 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 กระบี่
831 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา หมู่5 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 ระยอง
832 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 186 หมู่7 ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 นครปฐม
833 โรงเรียนทวีธาภิเศก 505/5 อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 กรุงเทพมหานคร
834 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1253 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 กรุงเทพมหานคร
835 โรงเรียนวัดบางเลน 62 หมู่ 1 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
836 โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ซ. อำนวยสุข 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 3600 ชัยภูมิ
837 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 73 หมู่ 4 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27110 ประจวบคีรีขันธ์
838 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 396/120 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 สุราษฎร์ธานี
839 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 222 หมู่ 2 อำเภอทุ่งลูกนก ตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 นครปฐม
840 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 120 ถนนพุทธมณฑล สาย 1 ตำบลบางระมาด อำเภอ ตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170 กรุงเทพมหานคร
841 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 364 หมู่ 6 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 สุราษฎร์ธานี
842 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 541 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพัทยา จังหวัดพังงา 82000 พังงา
843 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 9/33 หมู่3 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160 ระยอง
844 โรงเรียนครนพิทยาคม ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 ชุมพร
845 โรงเรียนวารินชำราบ ถนนวาริน-ศรีสะเกษ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34190 อุบลราชธานี
846 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 900 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140 ขอนแก่น
847 โรงเรียนขามแก่นนคร 100 หมู่ 15 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนเก่น 40000 ขอนแก่น
848 โรงเรียนฝางวิทยายน 232 ถนนมะลิวรรณ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270 ขอนแก่น
849 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 34/1 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
850 โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ 666 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
851 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1130 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 กรุงเทพมหานคร
852 โรงเรียนหนองพระพิทยา 6 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65930 พิษณุโลก
853 โรงเรียนบางหลวงวิทยา หมู่ 6 บ้านบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190 นครปฐม
854 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 31 ถนนขวาพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 นครปฐม
855 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 58 ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
856 โรงเรียนชุมแพศึกษา 167 ถนนมะลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 ขอนแก่น
857 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
858 โรงเรียนวัดนันทวัน หมู่4 ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220 สุพรรณบุรี
859 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 114 หมู่2 ถนนสำโรง-เหมือดแอ่ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 ขอนแก่น
860 โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง หมู่1 ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130 หนองคาย
861 โรงเรียนฝางพิทยาคม ตำบลฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43101 หนองคาย
862 โรงเรียนบ้านน้ำทอน ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 43130 หนองคาย
863 โรงเรียนวัดสิตาราม 21/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบลคลองมหานาค อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 กรุงเทพมหานคร
864 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ 86 หมู่4 ถนนพิษณุโลก-แควน้อย ตำบลพระแสง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
865 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 88 หมู่4 ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65130 พิษณุโลก
866 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) หมู่3 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
867 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 40 หมู่1 ถนนปราบไตรจักร ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
868 โรงเรียนบางระกำ หมู่ 14 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 พิษณุโลก
869 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก หมู่ 3 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190 พิษณุโลก
870 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิต 12 หมู่ 1 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 พิษณุโลก
871 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) 229 หมู่12 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180 พิษณุโลก
872 โรงเรียนวัดเสนาสน์ ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160 พิษณุโลก
873 โรงเรียนจ่าการบุญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
874 โรงเรียนสิ่นหมิ่น 226/22 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
875 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ หมู่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 นนทบุรี
876 โรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ) 87/1 หมู่ 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ตำบลศาลาธรรมสพน์ อำเภอทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170 กรุงเทพมหานคร
877 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ตำบลพลับพลา อำเภอวังทองหลาง กทหมู่10310 กรุงเทพมหานคร
878 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 1 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 กรุงเทพมหานคร
879 โรงเรียนบ้านวังโพน 382 หมู่4 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 ชัยภูมิ
880 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี 20140 ชลบุรี
881 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 301 ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพัทยา จังหวัดพังงา 82000 พังงา
882 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 2 หมู่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240 ชลบุรี
883 โรงเรียนอนุบาลพังงา 48/1 หมู่3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 พังงา
884 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 164 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 สุราษฎร์ธานี
885 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 พังงา
886 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 333/3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ชลบุรี
887 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 123 ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 อุตรดิตถ์
888 โรงเรียนบ้านซับชุมพล หมู่ 9 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 นครราชสีมา
889 โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง 143 หมู่11 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150 นครปฐม
890 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 580 ถนนสุขาภิบาล 5 ตำบลท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 กรุงเทพมหานคร
891 โรงเรียนน้ำในสวรวิทย์ 35 หมู่4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140 ร้อยเอ็ด
892 โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 188 หมู่6 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330 นครราชสีมา
893 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 131 หมู่ 11 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราสีมา 30330 นครราชสีมา
894 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 55 หมู่ 12 ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180 เลย
895 โรงเรียนท้ายหาด 33/4 หมู่ 5 ถนนสมุทรสงคราม-ปากท่อ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 สมุทรสงคราม
896 โรงเรียนไชยาวิทยา 161 หมู่ 4 ถนนสันติมิตร ตำบลตลาด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 สุราษฎร์ธานี
897 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 189,191 ถนนคุรุสามัคคี ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 นครราชสีมา
898 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 96/12 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 ปทุมธานี
899 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 65 ม .6 ต เขาวง อำเภอ บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 84230 สุราษฎร์ธานี
900 โรงเรียนสวีวิทยา 597 ถนน หมู่ 5 ตำบล นาโพธิ์ อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86130 ชุมพร
901 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 961 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ตำบล หน้าเมือง 555 อำเภอเมืองราชบุรี 555 ราชบุรี ราชบุรี
902 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 1 หมู่ 7 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120 กระบี่
903 โรงเรียนเอกดรุณ 60/99 หมู่8 ถนนพุทธมณฑ,สาย 4 ซอยอำนวยโชค สามพราน อำเภอ สามพราน นครปฐม 73220 นครปฐม
904 โรงเรียนบ้านเกาะปู เหนือคลอง อำเภอ เหนือคลอง กระบี่ 81130 กระบี่
905 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ หมู่ที่ 80 บ้านบรมอาสน์ ตำบล ท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000 อุตรดิตถ์
906 โรงเรียนแสนตอวิทยา หมู่3 บ้านโคกปู่ดา ตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์, 53000 อุตรดิตถ์
907 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 220 ซอย เพชรเกษม 62/4 แขวง บางแคเหนือ เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 กรุงเทพมหานคร
908 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) หมู่ 8 บ้านตลิ่งต่ำ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอ ลับแล อุตรดิตถ์ 53210 อุตรดิตถ์
909 โรงเรียนเจริญวิทยา 39/1 หมู่2 ถนนท่าทอง-ท้ายเตย ตำบล บ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53170 อุตรดิตถ์
910 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 ระนอง
911 โรงเรียนอนุบาลดารณี หมู่5 บ้านท่าบ่อ ตำบล ท่าบ่อ อำเภอ ท่าบ่อ หนองคาย 43110 หนองคาย
912 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน หมู่ 4 หนองสองห้อง 349 ตำบล บ้านถ่อน อำเภอ ท่าบ่อ หนองคาย 43110 หนองคาย
913 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 23 ถนน เจริญธรรม ตำบล ท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000 อุตรดิตถ์
914 โรงเรียนพนมเบญจา 36 หมู่ที่ 9 ตำบล เขาพนม อำเภอ เขาพนม กระบี่ 81140 กระบี่
915 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 120 ซอย พิบูลสงคราม 9 ตำบล สวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 นนทบุรี
916 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม หมู่ที่ 23 บ้านไพรงาม ตำบล บ้านกลาง อำเภอ วังทอง พิษณุโลก 65220 พิษณุโลก
917 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม หมู่ที่ 4 บ้าน91/1 บ้านจูงนาง. ตำบล ท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
918 โรงเรียนจ่านกร้อง 23/17 จ่านกร้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
919 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 33/12 212 ตำบล มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 มุกดาหาร
920 โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์" หมู่ที่ 6 บ้าน214.ตำบล บ้านเลน อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 พระนครศรีอยุธยา
921 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 226 หมู่ 3 บ ท่า ทอง ต วัง กะ พี้ อ เมือง, อุตรดิตถ์ 53170 อุตรดิตถ์
922 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ตำบล ท่าหลวง อำเภอ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 18270 พระนครศรีอยุธยา
923 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ เลขที่ 125 หมู่ที่ 1, ตำบล เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่, 81150 กระบี่
924 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ มัชฌิม หมู่ 10 นครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์60000 นครสวรรค์
925 โรงเรียตรอนตรีสินธุ์ 253 หมู่ที่ 2 ถนน บ้านแก่ง-น้ำอ่าง ตำบล บ้านแก่ง อำเภอ ตรอน อุตรดิตถ์ 53140 อุตรดิตถ์
926 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 109 หมู่ที่ 11 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230 นครศรีธรรมราช
927 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 89/2 ถนนสุนอนันต์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 นครศรีธรรมราช
928 โรงเรียนวัดขนาบนาก หมู่ที่ 1 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 นครศรีธรรมราช
929 โรงเรียนบ้านลานนา หมู่ 3 ตำบล เกาะขันธ์ อำเภอ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 นครศรีธรรมราช
930 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 330 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช 80170 นครศรีธรรมราช
931 โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140 นครศรีธรรมราช
932 โรงเรียนสตรีทุ่งสง บ้านตลาดทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110 นครศรีธรรมราช
933 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240 เลย
934 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม 22 หมู่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 นครศรีธรรมราช
935 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 72 หมู่ 2 ถนนเหนือคลอง-ควนสว่าง ตำบลสองแพรกอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350 สุราษฎร์ธานี
936 โรงเรียนกรุณาศึกษา 585 ถนน สุขาภิบาล 2 ตำบล ในเมือง อำเภอ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110 ขอนแก่น
937 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา  235 ถนนแจ้งสนิท ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 ขอนแก่น
938 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 65/1 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000  กำแพงเพชร
939 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม หมู่ที่ 4 ถนนเพชรานุรักษ์ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 อุตรดิตถ์
940 โรงเรียนบ้านห้วยคอม ตำบล น้ำไผ่ อำเภอ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 53110 อุตรดิตถ์
941 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ตำบล โนนสัง อำเภอ โนนสัง หนองบัวลำภู 39140 หนองบัวลำภู
942 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี หมู่ที่ 1 บ้านบ้านเลขที่ 349 อำเภอ โชคชัย นครราชสีมา 30190 นครราชสีมา
943 โรงเรียนพญาไท 306 ถนน ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
944 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หมู่ 8 พังโคน-วานรนิวาส 159 ตำบล ไฮหย่อง อำเภอ พังโคน สกลนคร 47160 สกลนคร
945 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 62 ถนนประตูโพธิ์ ตำบล ปิตูมุดี อำเภอ ยะรัง ปัตตานี 94160 ปัตตานี
946 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 40 ซอยรามคำแหง 43/1 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 กรุงเทพมหานคร
947 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120 สมุทรสาคร
948 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 สมุทรสาคร
949 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมณ์ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120 สมุทรสาคร
950 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 สมุทรสาคร
951 โรงเรียนวัดชมนิมิตร ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 สมุทรปราการ
952 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 หนองคาย
953 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 127 หมู่ที่ 2 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 ชัยภูมิ
954 โรงเรียนจตุรัสวิทยาคาร 304 หมู่ที่ 12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 ชัยภูมิ
955 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 81 หมู่ที่ 5 ถนน ชัยภูมิ-ภูเขียว ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 ชัยภูมิ
956 โรงเรียนภูเขียว 142 หมู่ที่ 4 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 ชัยภูมิ
957 โรงเรียนเจียงทองวิทยาคม 127 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260 ชัยภูมิ
958 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 145 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150 ชัยภูมิ
959 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 191 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220 ชัยภูมิ
960 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 402 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 ชัยภูมิ
961 โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 ชัยภูมิ
962 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 275 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 ชัยภูมิ
963 โรงเรียนสุนทรวัฒนา 35 หมู่ที่ 1 ถนนหฤทัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 ชัยภูมิ
964 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) 66/6 หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 สงขลา
965 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม หมู่ที่ 9 บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 ร้อยเอ็ด
966 โรงเรียนโพนทองวิทยาคม 459 หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 ร้อยเอ็ด
967 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 103 ศรีสุข อำเภอเมือง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 อุดรธานี
968 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 101 หมู่ 1 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 อุดรธานี
969 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 181 หมู่ 12 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 อุดรธานี
970 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 163 หมู่ที่ 8 บ้านศรีสำราญ ถนน อุดร-บ้านผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 อุดรธานี
971 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 29 ถนน ธรรมเจดีย์ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000. อุดรธานี
972 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 44 หมู่ที่ 1 ถนนกุดจับ-บ้านผือ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 ประชาสรรค์
973 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 133 ถนนอำเภอ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 อุดรธานี
974 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 77 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 อุดรธานี
975 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190 ชุมพร
976 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 49 ถนน มาลัยแมน ตำบล รั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 สุพรรณบุรี
977 โรงเรียนโรงเรียนทวีรัตน์ 150/5 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 สงขลา
978 โรงเรียนร่มเกล้า 190 หมู่ 14 ตำบลตองโขม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280 สกลนคร
979 โรงเรียนพล หมู่ที่ 11 ถนนเมืองพล-แวงน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 ขอนแก่น
980 โรงเรียนวิทยาสาธิต 9/2 ถนนโกมารภัจจ์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 ภูเก็ต
981 โรงเรียนบ้านพารา 65/5 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ภูเก็ต
982 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 485 ถนนรื่นรมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ขอนแก่น
983 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 75 หมู่ 15 ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240 บุรีรัมย์
984 โรงเรียนชำนิพิทยาคม 95 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองยาง ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 บุรีรัมย์
985 โรงเรียนภัทรบพิตร 137 หมู่11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 บุรีรัมย์
986 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 315/3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 บุรีรัมย์
987 โรงเรียนพุทไธสง 3 หมู่ 4 ถนนพุทไธสง-เมืองพล ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 บุรีรัมย์
988 โรงเรียนบ้านโคกเก่า หมู่ที่ 4 บ้านโคกเก่า ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 บุรีรัมย์
989 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 90 หมู่ 1 ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 สงขลา
990 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 148 หมู่ที่ 1 ซอยประชาภักดี 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 ตราด
991 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ หมู่ 8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140 ชัยนาท
992 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หมู่ 1 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 ชัยนาท
993 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนวนิช บ้านพรุ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250 สงขลา
994 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 เชียงใหม่
995 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 312 หมู่ที่ 5 บ้านแม่ขัก ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 เชียงใหม่
996 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 128 หมู่ 1 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280 เชียงใหม่
997 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 150 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อหลวง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 เชียงใหม่
998 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย หมู่ 10 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 เชียงใหม่
999 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 219 ถ.ท่าสะต๋อย ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่
1000 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 284 หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 เชียงใหม่
1001 โรงเรียนหอพระ 15 ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 เชียงใหม่
1002 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 เชียงใหม่
1003 โรงเรียนดอยเต๋าวิทยาคม 153 ซอยบ้านแอ่นจัดสรร 2 ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260 เชียงใหม่
1004 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 668 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 เชียงใหม่
1005 โรงเรียนระโนดวิทยา 154 หมู่ 3 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140 สงขลา
1006 โรงเรียนบ้านเทพา หมู่ที่ 1 ถ.ประธานสุขา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150 สงขลา
1007 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160  อุบลราชธานี
1008 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 อุบลราชธานี
1009 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 149 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180 สงขลา
1010 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 101 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 สงขลา
1011 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 175 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240 สระบุรี
1012 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี หมู่ที่ 4 บ้าน42 ตำบล ปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี 18000 สระบุรี
1013 โรงเรียนวัดมาบข่า หมู่ที่ 5 67/3 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180 ระยอง
1014 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 136 ถนน สุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000 ระยอง
1015 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร หมู่ที่ 13 บ้าน88 ตำบล วังสามหมอ อำเภอ วังสามหมอ อุดรธานี 41280 อุดรธานี
1016 โรงเรียนบ้านวังเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านบ้านคลองลำปาง ตำบล ไผ่เขียว อำเภอ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61160 อุทัยธานี
1017 โรงเรียนบ้านไผ่ 851 หมู่1 ถนน เจนจบทิศ ตำบล ในเมือง อำเภอ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110 ขอนแก่น
1018 โรงเรียนอุเทนพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านบ้านกะเสิม ตำบล โนนตาล อำเภอ ท่าอุเทน นครพนม 48120 นครพนม
1019 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 132 /11 ถนน พระรามที่ 6 แขวง พญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
1020 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ถนน พิบูลสงคราม - ซอย พิบูลสงคราม 7 ตำบล สวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 นนทบุรี
1021 โรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสว ประชาอุทิศ) 27, ถนน บางกรวย - ไทรน้อย ตำบล บางกรวย อำเภอ บางกรวย นนทบุรี 11130 นนทบุรี
1022 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 4/65 ถนน ประชาตาคลี อำเภอ ตาคลี นครสวรรค์ 60140 นครสวรรค์
1023 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม หมู่ที่ 1 ตำบล ห้วยทับทัน อำเภอ ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210 ศรีสะเกษ
1024 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 อุดรธานี
1025 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 378 หมู่ที่ 1 ตำบล เขิน อำเภอ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130 ศรีสะเกษ
1026 โรงเรียนศรีประชานุกูล 5 ตำบล ห้วยเหนือ อำเภอ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140 ศรีสะเกษ
1027 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม บ้านส้มป่อย ต.ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ
1028 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 879 ปลัดมณฑล อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 ศรีสะเกษ
1029 โรงเรียนพยุห์วิทยา ตำบล พยุห์ อำเภอ พยุห์ ศรีสะเกษ 33230 ศรีสะเกษ
1030 โรงเรียนปรางค์กู่ 414 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170 ศรีสะเกษ
1031 โรงเรียนกำแพงวิทยา หมู่ที่ 1 บ้านไสใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 สตูล
1032 โรงเรียนควนโดนวิทยา 472 หมู่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160 สตูล
1033 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล หมู่ที่ 6 บ้านดอนทับช้าง ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130 อุบลราชธานี
1034 โรงเรียนบ้านยางลาด 199 ซอยเกษมราษฏร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์
1035 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนานางหรอกตำบล ลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
1036 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย  หมู่ที่  4 บ้านโนนสีทอง ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 43140 บึงกาฬ
1037 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 บึงกาฬ
1038 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม หมู่ที่ 11 บ้าน บ.อนามัย ตำบล แคนดง อำเภอ แคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 บุรีรัมย์
1039 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 4017 ทางหลวงชนบท ตำบล เมืองแฝก อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 บุรีรัมย์
1040 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ เพชรบูรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านน้ำอ้อม ตำบล น้ำชุน อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 เพชรบูรณ์
1041 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม หมู่ที่ 13 บ้านหนองโป่ง ตำบล เชียงยืน อำเภอ เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160 มหาสารคาม
1042 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมู่ 1 ถนนเขาดิน เขาชะเมา ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 ระยอง
1043 โรงเรียนวัดในไร่ หมู่ที่ 1 บ้านในไร่ ตำบล เพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160 ระยอง
1044 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ตั้งอยู่เลขที่ 13 หมู่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 ระยอง
1045 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ หมู่ที่ 3 บ้านนาอ่างคำ ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220 เลย
1046 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 129 หมู่ 5 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 เลย
1047 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 95 ถนน ทางหลวงชนบท หมู่ 3 ตำบล กกทอง อำเภอ ท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 เลย
1048 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 400 เดื่อเจริญ ตำบล วานรนิวาส อำเภอ วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 สกลนคร
1049 โรงเรียนสกลทวาปี (สกลราชวิทยานุกูล 2) ถนนรพช. สน.บ้านโพนยางคำ-บ้านพะเนาว์ ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง สกลนคร 47000 สกลนคร
1050 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 2/1 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 สงขลา
1051 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 468 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 สงขลา
1052 โรงเรียนรัตนพลวิทยา หมู่ที่ 3 บ้านคลองหอยโข่ง ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230 สงขลา
1053 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา หมู่ที่ 11 587 ถนนเพชรเกษม ตำบลกำแพงเพชร อำเภ รัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180 สงขลา
1054 โรงเรียนสามบ่อวิทยา หมู่ที่ 1 บ้านสามบ่อ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด สงขลา 90140 สงขลา
1055 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน หมู่ที่ 8 บ้านท่าสะอ้าน ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100 สงขลา
1056 โรงเรียนวัดโพธาราม หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ฉะเชิงเทรา
1057 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านวัดโพธิ์ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230 สงขลา
1058 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” หมู่ 670 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110 อ่างทอง
1059 โรงเรียนวังหินวิทยาคม หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180 อุทัยธานี
1060 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม หมู่ที่ 6 บ้านบ้านใหม่ ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140 อุทัยธานี
1061 โรงเรียนวัดเทศบาลหลวงราชาวาส 9 ซอยสามเสน 11 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร
1062 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 8 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร
1063 โรงเรียนบ้านพุพรหม หมู่ที่ 10 บ้านพุพรหม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160 กาญจนบุรี
1064 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต หมู่ที่ 2 บ้านหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71220 กาญจนบุรี
1065 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา หมู่ที่ 3 บ้านเลขที่ 20 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150 กาญจนบุรี
1066 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 333 หมู่ 2 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังกวัดนครสวรรค์ 60130 นครสวรรค์
1067 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 116 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแสด จังหวัดขอนแก่น 40110 ขอนแก่น
1068 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 เชียงใหม่
1069 โรงเรียนร่มไทรวิทยา ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180 สกลนคร
1070 โรงเรียนคำยางพิทยาคม 116 หมู่ 8 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 สกลนคร
1071 โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 229 หมู่ที่ 7 บ้านรังแตน ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110 ระนอง
1072 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา หมู่ 2 ตำบล ควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 สุราษฎร์ธานี
1073 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 400 เดื่อเจริญ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 สกลนคร
1074 โรงเรียนบ้านเขานาใน 533 หมู่ 8 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250 สุราษฎร์ธานี
1075 โรงเรียนอนุบาลระยอง 117/5 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 ระยอง
1076 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 197 ถนนท่าช้าง ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 อุทัยธานี
1077 โรงเรียนควนขนุน 145 หมู่ 9 ตำบล โตนดด้วน อำเภอ ควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 พัทลุง
1078 โรงเรียนสตรีปากพนัง 066 ถนนประชาวัฒนา ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 นครศรีธรรมราช
1079 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 348 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180 สุพรรณบุรี
1080 โรงเรียนจารุศรบำรุง 96 ถนนจารุศร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ปทุมธานี
1081 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด หมู่ 2 ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35180 ยโสธร
1082 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 4641 ถนนดินแดน เขตดินแดน กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร
1083 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 69 ม.10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ปทุมธานี
1084 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 54 ม.3 ถนนผดุงสวัสดิ์ ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 นนทบุรี
1085 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 152 ม.5 ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210 กำแพงเพชร
1086 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ม.5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 ปราจีนบุรี
1087 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 239 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 สุพรรณบุรี
1088 โรงเรียนจะนะวิทยา 189 ต.สะกอบ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 สงขลา
1089 โรงเรียนทองแสงขันวิทยา 265 ม.9 ต.บ่อทอง อ.ทองแสงขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230 อุตรดิตถ์
1091 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 บุรีรัมย์
1092 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 10 ม.1 ต.หน่องม่วงไข่ อ.หน่องม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 แพร่
1093 โรงเรียนสมุทรสาครพิทยาคม 144/1 หมู่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 สมุทรสาคร
1094 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 153 ม.5 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 ลำพูน
1095 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 53 ถนนมิตรสัมพันธ์ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 ชลบุรี
1096 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 34/1 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ชลบุรี
1097 โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง เลขที่ 6 ม.10 บ้านยางนาดี ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170 ชัยภูมิ
1098 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน หมู่ 8 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72100 สุพรรณบุรี
1099 โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" 304 หมู่ 5 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 สุพรรณบุรี
1100 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 415 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 นครสวรรค์
1101 โรงเรียนสุนทรวัฒนา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 ชัยภูมิ
1090 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี สระบุรี
1102 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 45 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 กรุงเทพมหานคร
1103 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1/13 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 กรุงเทพมหานคร
1104 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 252 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180 ราชบุรี
1105 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 14 หมู่ 5 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130 ชัยภูมิ
1106 โรงเรียนศึกษานารี 176 ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณี เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 กรุงเทพมหานคร
1107 โรงเรียนวัดโคกทอง หมู่ 1 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 ราชบุรี
1108 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 455 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 ชัยภูมิ
1109 โรงเรียนบ้านป๋าก๊อ 90 หมู่ 22 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 เชียงราย
1110 โรงเรียนวัดราชโอรส 4 ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150 กรุงเทพมหานคร
1111 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 21 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพฯ 10530 กรุงเทพมหานคร
1112 โรงเรียนเก้าเลี้ยว โรงเรียนเก้าเลี้ยว หมู่ 1 บ้านเนินยายฝาด ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 นครสวรรค์
1113 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม หมู่ 9 บ้านแม่กระทู้ ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 นครสวรรค์
1114 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 14 ม.9 ต.ศรีก้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 พะเยา
1115 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.7 ต.กระตึบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180 นครปฐม
1116 โรงเรียนเมืองแพร่ โรงเรียนเมืองแพร่ 79 ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 แพร่
1118 โรงเรียนวัฒนานคร 695 หมู่ 10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 สระแก้ว
1119 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 51 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางประกอก เขตราชบูรณะ กรุงเทพฯ 10140 กรุงเทพมหานคร
1120 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 9 หมู่ 1 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 นครสวรรค์
1121 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม หมู่ 2 ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 สุราษฎร์ธานี
1122 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 348 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 สุพรรณบุรี
1123 โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 สุพรรณบุรี
1124 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 307 หมู่ 13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 มหาสารคาม
1125 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 125 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 สุราษฎร์ธานี
1126 โรงเรียนแปลงยาววิทยาคม 97 หมู่ 7 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 ฉะเชิงเทรา
1127 โรงเรียนนาดูลประชาสรรค์ 214 ต.นาดูล อ.นาดูล จ.มหาสารคาม 44180 มหาสารคาม
1128 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 107 ม.17 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลา จ.กำแพงเพชร กำแพงเพชร
1129 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 229 หมู่ 10 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210 นครสวรรค์
1130 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 330 หมู่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 มหาสารคาม
1131 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 154 ต.เขาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 ชัยภูมิ
1132 โรงเรียนบ้านนาคอก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 96 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 หมายเลขโทรศัพท์ 032-337302 ราชบุรี
1133 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา - -
1134 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา - -
1135 โรงเรียนชาติตระการวิทยา - -
1136 โรงเรียนบางกระทุ่มวิทยาคม - -
1137 โรงเรียนวัดจอมทอง - -
1138 โรงเรียนสะพานที่ 3 - -
1139 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 20 ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย - ถนน เทศบาลสำโรงใต้ 21 ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130 สมุทรปราการ
1140 เมืองคง โรงเรียนเมืองคง ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260 นครราชสีมา
1141 ถาวรานุกูล 34/9 ถนนบางแพ-สมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 สมุทรสงคราม
1142 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ 131 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร 038343856 ชลบุรี
1143 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บุรีรัมย์
1144 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 52/2 หมู่ที่ 2 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 ชุมพร
1146 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 52/2 หมู่ที่ 2 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 ชุมพร
1147 บ้านนาบ่อคำ หมู่ที่ 1 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 กำแพงเพชร
1148 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 198 ม.4 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 สมุทรปราการ
1149 สันทรายวิทยาคม โรงเรียนสันทรายวิทยาคม เลขที่ 207 หมู่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 เชียงใหม่
1145 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ม.3 ต. คุ้งสำเภา อ. มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17120 ชัยนาท
1150 บึงศรีราชาพิทยาคม 25/1 หมู่ 7 ต. บึง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230 ชลบุรี
1151 อนุบาลวังสมบูรณ์ 108 หมู่10 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 270250 สระแก้ว
1152 เสนา"เสนาประสิทธื์" ข39 ถนนวิไลเสนา ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110 พระนครศรีอยุธยา
1153 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 18/1 หมู่ 15 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 สมุทรปราการ
1154 มารีย์แก้งคร้อ 3 หมู่ 12 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ
1155 ดงมอนวิทยาคม 195 หมู่ 2 ตำบล ดงมอน อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 มุกดาหาร
1156 ชุมชนบางทรายน้อย หมู่ 1 บ้านบางทรายน้อย ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 49150 มุกดาหาร
1157 หนองกองพิทยาคม เลขที่1 ม.18 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง กำแพงเพชร
1158 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 212 ม.1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 เชียงราย
1159 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 70 ม.5 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 นครราชสีมา
1160 โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 พิษณุโลก
1161 โรงเรียนบ้านพร้าว - -
1162 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 120 ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.สระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 สระแก้ว
1163 เมืองสุราษฎร์ธานี 223 หมู่ 4 ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 สุราษฎร์ธานี
1164 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี117 หมู่ 18 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
1165 บ้านท่าหินโงม 72 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร.0828702864 ชัยภูมิ
1166 กาวิละวิทยาลัย หมู่ที่ 3 บ้านท่าศาลา ตำบล : ท่าศาลา อำเภอ : เมืองเชียงใหม่ จังหวัด : เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ : 50000 เชียงใหม่
1167 ฝางชนูปถัมภ์ หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ตำบล : สันทราย อำเภอ : ฝาง จังหวัด : เชียงใหม่ 50110 เชียงใหม่
1168 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา - -
1169 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา - -
1170 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม - -
1171 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 100 หมู่ 8 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ราชบุรี
1172 ช่องพรานวิทยา 158 หมู่2 ถ.เขางู-เบิกไพร ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ราชบุรี
1173 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) ถนนโชคชัย ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 ราชุบรี
1174 สังคมวิทยา 167 หมู่ 4 ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160 หนองคาย
1175 พานทอง 65/3 ม.1 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 ชลบุรี
1176 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 80/4 หมู่ 5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี
1177 เกล็ดลิ้นวิทยา 45 หมู่ 1 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 นครราชสีมา
1178 นวมินทราชูทิศ พายัพ 186 หมู่ 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 053 - 112180-3 เชียงใหม่
1179 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 135 ม.18 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ. วังน้ำเย็น จ. สระแก้ว สระแก้ว
1180 ท่าเกษมพิทยา เลขที่ 431 หมู่ 2 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว สระแก้ว
1181 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 204 ม.8 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 สระแก้ว
1182 โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 99 หมู่ 7 บ้านโป่งเกตู ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 ชัยภูมิ
1183 ร่อนทองพิทยาคม 119 ม.16 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมยื 31150 บุรีรัมย์
1184 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) ตำบล ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 เชียงใหม่
1185 ห้วยกรดวิทยา หมู่ 7 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140 ชัยนาท
1186 บ้านเก่าค้อ หมู่ 5 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260 นครราชสีมา
1187 ขามสะแกแสง 349 หมู่ 2 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 นครราชสีมา
1189 วัดเวฬุวัน 114/2 หมู่ 2 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 เชียงใหม่
1190 บางปะกง "บวรวิทยายน" 83 หมู่ 13 ถ.เทพรัตน ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
1191 บ้านตุงลอย โรงเรียนบ้านตุงลอย ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 เชียงใหม่
1192 วัดพังม่วง หมู่ 3 ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 สุพรรณบุรี
1193 เมืองสุราษฎร์ธานี 223 ม.4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 สุราษฎร์ธานี
1194 ประเทียบวิทยาทาน 259 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 สระบุรี
1195 โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล -
1196 บ้านแท่นวิทยา บ้านเลขที่ 291 หมู่ 3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190 ชัยภูมิ
1197 ตลาดโพธิ์พิทยาคม 23 หมู่ 7 ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 บุรีรัมย์
1198 สุราษฎร์พิทยา 2 เลขที่ 132 ตำบล วัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000 สุราษฎร์ธานี
1199 ศรีเมืองวิทยาคาร 93 หมู่ 7 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
1200 เก่าขามวิทยา 202 หมู่ 4 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150 อุบลราชธานี
1201 น้ำสวยวิทยา 72 ม.14 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย หนองคาย
1202 โรงเรียนบ้านหัวริน 195 หมู่ 11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เขียงใหม่ 50120 เชียงใหม่
1203 โพธินิมิตวิทยาคม 51 หมู่ 4 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 นนทบุรี
1204 โรงเรียนวชิรป่าซาง 210 หมู่ 7 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 ลำพูน
1205 กุดตุ้มวิทยา 90 หมู่ 10 ถนนนิเวศน์รัตน์ ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 ชัยภูมิ
1206 ดงขุยวิทยาคม 251 หมู่ 14 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190 เพชรบูรณ์
1207 กันตังรัษฎาศึกษา 132 หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 ตรัง
1208 สมานคุณวิทยาทาน 2 ถ.โชคสมาน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สงขลา
1209 อุดรคริสเตียนวิทยา 229/1 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
1210 ช่องพรานวิทยา หมู่ที่ 2 บ้านช่องพราน ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ราชบุรี
1211 เทศบาล 1 สว่างวิทยา 706 / 6 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย หนองคาย
1212 เขากะลาวิทยาคม โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม นครสวรรค์
1213 เซนต์ปอลหนองคาย 84 หมู่ 5 ถนนหนองคายโพนพิสัย ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย หนองคาย
1214 ชัยภูมิภักดีชุมพล 19 ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ
1215 หนองตาดพิทยาคม โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 133 หมู่ 22 ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 บุรีรัมย์
1216 อนุบาลน้ำผึ้ง 333 ศูนย์ราชการ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย หนองคาย
1217 กันตังพิทยากร โรงเรียนกันตังพิทยากร เลขที่ 282 ถนนตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92110 ตรัง
1218 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 587 หมู่11 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180 สงขลา
1219 เวียงแหงวิทยาคม 288 หมู่ 2 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350 เชียงใหม่
1188 - - -
1220 สงขลาวิทยาคม 165 ถ.สงขลา-ระโนด อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 สงขลา
1222 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 104 หมู่ 15 ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240 บุรีรัมย์
1223 ชัยภูมิภักดีชุมพล 19 ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ
1224 บางเลนวิทยา เลขที่ 81 หมู่ 6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 นครปฐม
1225 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 144 หมู่4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 บุรีรัมย์
1226 กอบกุลวิทยาคม 258 ม.5 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170 สงขลา
1227 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 120 ถนนสุนอนันต์ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์80330 นครศรีธรรมราช
1228 592 หมู่ 5 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว 592 หมู่ 5 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา
1229 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 28 ม. 2 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 สระบุรี
1230 อำมาตย์พิทยานุสรณ์ 351/116 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช 80000
1231 อำมาตย์พิทยานุสรณ์ 351/116โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช
1232 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 54/15 ม.5 ต. พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 13230 พระนครศรีอยุธยา
1233 พระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ๒๕๖ หมู่ ๒ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นครปฐม
1234 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 21 ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภูเก็ต
1235 สิเกาประชาผดุงวิทย์ 262 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 ตรัง
1236 บางบาล 201 หมู่ 1 ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250 พระนครศรีอยุธยา
1237 หนองฉางวิทยา 51 หมู่ 3 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110 อุทัยธานี
1238 ไผ่ใหญ่ศึกษา ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
1239 สุคนธีรวิทย์ 304 หมู่ 8 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 นครปฐม
1240 วัดไทยาวาส(นิลดำพิทยานุสรณ์) 1 หมู่ 4 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 นครปฐม
1241 อนุบาลแสงอรุณ 224/1 ถนนเทอดดำริห์ ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 นครปฐม
1242 ศศิกานต์น้ำโสม 23 หมู่ 1 ถ.รวมราษฎร์ ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210 อุดรธานี
1243 วัดสิงห์ 55 ม.13 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 สิงห์บุรี
1244 พุทธมงคลวิทยา 268 ถ.มณีรัตน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 อุทัยธานี
1245 จำปาโมงวิทยาคาร 226 ม.3 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 อุดรธานี
1246 พุทธมงคลวิทยา 268 ถ.มณีรัตน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 อุทัยธานี
1247 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 300 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 นครปฐม
1248 บ้านดุงวิทยา เลขที่ 117 หมู่ 3 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 อุดรธานี
1249 โรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห์) 231/1 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ราชบุรี
1250 ท่าสะท้อนวิทยา 184 หมู่ 2 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 สุราษฎร์ธานี
1254 บ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์) 766 หมู่ 4 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง อุดรธานี
1252 โพธิ์คีรีราชศึกษา 37 หมู่ 7 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ปัตตานี
1255 บ้านหนองเดิ่น บ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย หนองคาย
1256 พานพร้าว 86 หมู่ 5 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย หนองคาย
1257 บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) หมู่ 5 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130 ปัตตานี
1258 เทศบาลวัดอมฤตวารี - -
1259 ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตฯ - -
1260 เทศบาลวัดธรรมโศภิต - -
1261 หนองจอกประชานุสรณ์ - -
1262 โรงเรียนวาปีปทุม 303 หมู่ที่ 25 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120 มหาสารคาม
1263 พระพุทธบาทวิทยาคม หมู่ 7 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย หนองคาย
1264 บ้านไร่ ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย หนองคาย
1265 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ เลขที่ - หมู่ 11 ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 อุดรธานี
1266 ชัยนาคำวิทยา 170 หมู่ 4 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41190 อุดรธานี
1267 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 170 หมู่ 4 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41190 อุดรธานี
1268 วังม่วงพิทยาคม 243 หมู่ 2 ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160 หนองคาย
1269 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 21 ถ.สตูล ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภูเก็ต
1270 พังงูพิทยาคม เลขที่ 268 หมู่ 4 ถนนหนองหาน-กุมภวาปี ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 อุดรธานี
1271 น้ำซึมพิทยาคม หมู่ 7 ถนนอุดรธานี-นายูง ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210 อุดรธานี
1272 แชแลพิทยานุสรณ์ 285 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110 อุดรธานี
1273 ศรีน้ำคำศึกษา 205 ม.5 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 อุบลราชธานี
1274 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร ม.8 ถนนห้วยเกิ้ง-กุมภวาปี ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110 อุดรธานี
1275 มนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ 32 พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 7 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160 กรุงเทพมหานคร
1276 นาทรายวิทยาคม 168หมู่9 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ตำยลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี
1277 สตรีวิทยา 82 ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 กรุงเทพมหานคร
1278 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร หมู่ 7 ตำบลภูศรีทอง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140 หนองบัวลำภู
1279 บางบาล หมู่ 1 ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 พระนครศรีอยุธยา
1280 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 54/15 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 พระนครศรีอยุธยา
1281 นิคมสงเคราะห์วิทยา 26 หมุ่ 4 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี
1282 ศรีธาตุพิทยาคม 110 หมู่1 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 อุดรธานี
1283 ชุมชนบ้านนากล่ำ 111/3 หมู่ 2 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 อุตรดิตถ์
1284 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 151 ถนนปากน้ำฝั่งเหนือ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
1285 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 87 หมู่ 1 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
1287 ชำนาญสามัคคีวิทยา 108/1 หมู่ 8 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระยอง
1288 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ 4 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 เลย
1289 ภูเขียว 142 ม.4 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ
1290 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 540 ถนนลาดปลาเค้า ตำบลจรเข้บัว อำเภอลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 กรุงเทพมหานคร
1291 บูกิตประชาอุปถัมภ์ หมู่10 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส
1292 บ้านหลวง​วิทยา​ - -
1293 ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 54 ม.2 ม.2 ต.บางหลวง อ.เมือง ปทุมธานี 12000 ปทุมธานี
1294 เทศบาล 2 มุขมนตรี 27 ถนนมุขมนตรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 อุดรธานี
1295 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ หมู่ 5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 สตูล
1296 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 194 หมู่ 13 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1297 อนุบาลภูเก็ต เลขที่ 3 ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ภูเก็ต
1298 โรงเรียนบ้านสีระมัน โรงเรียนบ้านสีระมัน 10 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยทับมอญ อ.ห้วยทับมอญ จ.ระยอง 21110 ระยอง
1300 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 15 หมู่ที่ 7 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พังงา
1301 คำเพิ่มพิทยา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47310 สกลนคร
1302 โรงเรียนเนินพิทยาคม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์
1303 วัดโพธาราม หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา สงขลา
1304 บ้านต้นปริง หมูู่ที่ 5 ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 สงขลา
1299 สหกรณ์นิคมเกลือ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร
1305 ทุ่งโพธิ์วิทยา 1/3 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พังงา
1306 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 158 หมู่ 6 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150 ตราด
1307 สมุทรสาครบูรณะ 919 ถนนนรสิงห์ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 สมุทรสาคร
1309 สตรียะลา 25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 ยะลา
1310 โรงเรียนวัดเขาสำรอง 30 ม.9 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ระยอง
1311 หนองบอนวิทยาคม 954 หมู่ 3 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140 ตราด
1312 ขุนควรวิทยาคม 459 หมู่ 8 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 พะเยา
1313 ปากจั่นวิทยา ุ68 หมู่ 2 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110 ระนอง
1314 โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม 184 หมู่ 4 ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130 ชัยภูมิ
1315 ท่าสะท้อนวิทยา 184 หมู่ 2 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 สุราษฎร์ธานี
1316 วันครู 2504 หมู่ 4 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก นครนายก
1317 บ้านใหม่สันติ 111 หมู่ที่ 12 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้หลวง จ.เชียงราย 57110 เชียงราย
1318 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 24 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 อุดรธานี
1319 ปากพลีวิทยาคาร 101 ม.4 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ. นครนายก 26130 นครนายก
1320 วัดโปรยฝน 67 หมู่ 11 ต.หนองวามวัง อ. หนองเสือ จ. ปทุมธานี 12170 ปทุมธานี
1321 บ้านห้วยทับมอญ 101 หมู่ 1 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110 ระยอง
1322 มาบตาพุดพันพิทยาคาร โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 498 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 ระยอง
1323 เทศบาลบ้านเพ 1 400 หมู่ 2 ถนนเพ-แกลง-กร่ำ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160 ระยอง
1324 บ้านเกาะตรวจ 40 หมู่ 8 ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150 สุรินทร์
1325 ท่าม่วงวิทยาคม ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1326 วัดหูแร่ โรงเรียนวัดหูแร่ ถนนยนตการกำธร ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 สงขลา
1327 เมืองน้อยวิทยาคม 45 หมู่ 8 ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 ร้อยเอ็ด
1328 โนนคร้อวิทยา 275 หมู่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 ชัยภูมิ
1329 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 451 หมู่3 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210 ชัยภูมิ
1330 บางปะหัน 1 หมู่ 1 พระนครศรีอยุธยา
1331 ชุมชนวัดเสด็จ ม.5 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
1332 เสลภูมิ 156 ม.1 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1333 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา" 87 หมู่ที่ 11 ถนน อดุลย์เดชจรัส ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160 น่าน
1334 นาน้อย 201 หมู่ที่ 1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150 น่าน
1335 โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
1336 เขาแก้ววิทยาสรรพ์ 96 หมู่ 4 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 เลย
1337 กุศลวิทยา 1หมู่1 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มเเบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 สมุทรสาคร
1338 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฑัฒนาการ รัชดา 170 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 กรุงเทพมหานคร
1339 วังโพรงพิทยาคม 455 หมู่4 ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก
1340 ห้วยชันวิทยา หมู่ 3 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง ขอนแก่น
1341 มหาวีรานุวัตร 661 ตำบลตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 กรุงเทพมหานคร
1342 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 131/1-2 ตำบลตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 กรุงเทพมหานคร
1343 ธัญญาพัฒนวิทย์ 170 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ กาฬสินธ์ุ
1344 บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3 ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46256 กาฬสินธุ์
1345 บ้านใหม่ชัยมงคล หมู๋ที่ 8 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 กาฬสินธุ์
1346 หนองแสงวิทยาเสริม หมู่ที่ 2 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 กาฬสินธุ์
1347 หนองบัวใน 155 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 กาฬสินธุ์
1348 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 566/1 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 กรุงเทพฯ
1350 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 120 หมู่ที่1 ถนนสุนอนันต์ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 นครศรีธรรมราช
1349 โรงเรียนบ้านแก่นข้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) หมู่ 2 ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
1351 โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) 10/8 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 สุราษฎร์ธานี
1352 โรงเรียนอนทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 9/91 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ปทุมธานี
1353 โรเงรียนติ้ววิทยาคม 181 หมู่ 2 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เพชรบูรณ์
1354 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 ชุมพร
1355 โรงเรียนปทุมคงคา 920 ถ.สุขุมวิทยา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 กรุงเทพมหานคร
1356 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 179/1 ถ.พังโคน-บึงกาฬ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180 บึงกาฬ
1357 วัดสุคันธารมย์ 147 ม.5 ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120 บุรีรัมย์
1358 บ้านห้วยทราย หมู่ 6 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
1359 ห้วยขะยุงวิทยา 57 หมู่ 9 ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34310 อุบลราชธานี
1360 นาทวีวิทยาคม 100 หมู่ 2 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90160 สงขลา
1361 ชุมพลสวรรค์วิทยา 11 ชัยภูมิ
1362 บ้านเหล่าเมย หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าเมย ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35170 ยโสธร
1363 บ้านราวอ ม.4 ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี 94190 ปัตตานี
1364 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) หมู่ที่ 5 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ปทุมธานี
1365 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 98/1 ม.6 ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม นครปฐม
1366 เกาะคาวิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ลำปาง
1367 โรงเรียนบ้านเหล่าเมย หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าเมย ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170 ยโสธร
1368 โรงเรียนบ้านเหล่าเมย หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าเมย อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170 ยโสธร
1369 เทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
1370 โค้งไผ่วิทยา 163 หมู่ 1 ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 กำแพงเพชร
1371 ไผ่วงวิทยา 13/1 ม.2 ต.ไผ่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง อ่างทอง
1372 ทับกฤชพัฒนา 14 หมู่ที่ 8 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60250 นครสวรรค์
1373 วัดตะโกรวม หมู่ 4 ตำบล คอทราย อำเภอ ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150 สิงห์บุรี
1374 โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" 2 ม.7 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๒๔๐ พิษณุโลก
1375 ชุมชนวัดบ้านแลง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 ระยอง
1376 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 555 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 โทร.081 - 3513549 ระยอง
1377 บ้านมะเดื่อ 55 หมู่ 2 ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 ระยอง
1378 ปากแพรกวิทยาคม 231 ม.1 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
1379 โค้งไผ่วิทยา 163 หมู่ 1 ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 กำแพงเพชร
1380 เขาชะเมาวิทยา 187 หมู่ 1 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110 ระยอง
1381 ชะอวด 888 หมู่ที่ 9 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 นครศรีธรรมราช
1382 บ้านแม่ตาแมว 39 ม.9 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 เชียงราย
1383 บุญนาคพิทยาคม 374 หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ชัยนาท
1384 ปากจ่าวิทยา 75 หมู่ 5 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220 สงขลา
1385 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 68 หมู่ 7 ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 สุพรรณบุรี
1386 บ้านโป่งไผ่ 337 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 ปราจีนบุรี
1388 วัดพลงช้างเผือก 129 ถ.พลงช้างเผือก ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ระยอง
1387 สาคลีวิทยา 73/1 ม.1 ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 พระนครศรีอยุธยา
1389 ทุ่งสงวิทยา 105/1 หมู่ 11 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 นครศรีธรรมราช
1390 หินกองวิทยาคม 14 หมู่ 4 ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 สระบุรี
1391 ท่าสงครามวิทยา 135 หมู่ 1 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัสกลนคร สกลนคร
1392 วัดเขาน้อย ม.6 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160 ระยอง
1393 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 151 ม.2 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 อุทัยธานี
1394 กุดบากพัฒนาศึกษา 279 หมู่ที่ 1 ต.กุดบาก อ.กดุบาก จ.สกลนคร 47180 สกลนคร
1395 วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150 สิงห์บุรี
1396 ตะโหมด 578 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 พัทลุง
1397 ขาวสง่าเจริญวิทย์ เลขที่ 284 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 สกลนคร
1398 สามัคคีพิทยาคม หมู่ 8 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 บุรีรัมย์
1399 บ้านเขาไม้แก้ว 214 ม.4 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 ปราจีนบุรี
1400 สองพี่น้องวิทยา 231 หมู่ 3 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 สุพรรณบุรี
1401 โพนสูงพัฒนศึกษา โพนสูงพัฒนศึกษา เลขที่ 260 หมู่ 2 ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290 อุดรธานี
1402 วิทยาราษฎร์รังสรรค์ 169/1 ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24140 ฉะเชิงเทรา
1403 หนองคอนไทยวิทยาคม 130 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ชัยภูมิ
1404 อุดรธานีพิทยาคม 121 ถนนอุดร-หนองคาย ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 อุดรธานี
1405 ปล้องวิทยาคม 120 หมู่ 9 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เชียงราย
1406 กุมภวาปี 164 ม.3 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110 อุดรธานี
1407 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง ม.3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41330 อุดรธานี
1408 ตลาดสำรอง 50 ม.3 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร 0819422201 กาญจนบุรี
1409 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 99 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 ปทุมธานี
1410 บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 ต.เมืองเเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 อุดรธานี
1411 บ้านสระน้ำส้ม 142 ม.18 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพแงสน จ.นครปฐม 73140 นครปฐม
1412 โรงเรียนสวนแตงวิทยา โรงเรียนสวนแตงวิทยา ม.4 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210 สุพรรณบุรี
1413 สาครพิทยาคม 150 หมู่ 4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 ชัยนาท
1414 โดมประดิษฐ์วิทยา โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 อุบลราชธานี
1415 นางรองพิทยาคม 137 หมู่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 บุรีรัมย์
1416 เทศบาลเมืองบ้านฉาง ๑ (วัดคีรีภาวนาราม) 75 ม.1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 ระยอง
1417 นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก หมู่ที่ 1 บ้านนาไหม ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 อุดรธานี
1418 พงศ์สิริวิทยา 47/4 หมู่ที่ 2 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี ชลบุรี
1419 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 279 ม.1 ตำบลลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 กาญจนบุรี
1420 โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง 143 หมู่ที่ 11 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150 นครปฐม
1421 บ้านสันติสุขสระแก้ว ๑๙๒ หมู่ ๗ ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร สกลนคร
1422 ไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง) 11 หมู่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 สุพรรณบุรี
1423 หนองแดงวิทโยดม 119 หมู่7 ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110 อุดรธานี
1424 นาบอน 7/1 ม.2 ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220 นครศรีธรรมราช
1425 บ้านเขาไม้แก้ว 214 ม. 4 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 ปราจีนบุรี
1426 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 118 หมู่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1427 วัดหนองสุ่ม หมู่ 10 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สิงห์บุรี
1428 บ้านวังดิน ม.6 ต.วังดิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 อุตรดิตถ์
1429 วังน้อย(พนมยงค์วิทยา) 168 ม.1 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 พระนครศรีอยุธยา
1430 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 170 ถนนชลบุรี - บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง ชลบุรี
1431 บ้านเกาะนางโดย หมู่ 14 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
1432 อนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เลขที่ 8 หมู่ 4 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 ราชบุรี
1433 วัดสุทธิวราราม 252 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 กรุงเทพมหานคร
1434